Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tagóvoda vezető


  • A hirdetés 647 napja lejárt

Nagykanizsai Központi Rózsa Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagykanizsai Központi Rózsa Óvoda
--> Nagykanzsa Központi Rózsa Óvoda Attila Tagóvoda

tagóvoda vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.04.01-2022.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Attila utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagóvoda pedagógiai, tanügyi feladatait. Közreműködik a gazdálkodási feladatokhoz tartozó adatszolgáltatásban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

        Főiskola, óvodapedagógus, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        A Kjt. 20. (2 d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés

        a nevelési oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan idejű teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázó részletes szakmai életrajza

        képesítést igazoló okirat(ok) másolatát

        az előírt szakmai gyakorlat meglétnek hitelt érdemlő igazolása

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány

        pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg.Kinevezése esetén a munkaköri összeférhetetlenség nem áll fenn. Nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

        helyzetelemzésre épülő vezetői program

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Központi Rózsa Óvoda címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-18/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tagóvoda vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Központi Rózsa Óvoda címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-18/2017, valamint a munkakör megnevezését: tagóvoda vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda vezetése véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda intézményvezetője, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, döntéséhez beszerzi a nevelőtestület, a szülői szervezet véleményét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nkkozpontiovi.hu - 2017. január 24.

        www.nagykanizsa.hu - 2017. január 24.

        Sormás, Liszó, Hosszúvölgy, Fűzvölgy, Homokkomárom községek honlapja - 2017. január 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre