www.topjob.hu

Tájékoztató könyvtáros


  • GovHU
  • Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 186 napja lett aktiválva

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Tájékoztató könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálati, tájékoztató tevékenység.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Okleveles könyvtáros,

        Szakmai önéletrajz, Előírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        Munkakör ellátásához - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Alap szintű Internetes alkalmazások,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Jó szintű megbízhatóság, precizitás, kreativitás, szolgálatkészség, udvariasság,önálló munkavégzés,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű TEXTLIB integrált könyvtári rendszer ismerete

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Gábor nyújt, a 0692311341 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 109/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Tájékoztató könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 109/2018, valamint a munkakör megnevezését: Tájékoztató könyvtáros.

        Személyesen: Kiss Gábor, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Írásbeli jelentkezés értékelése, szóbeli meghallgatás

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.dfmvk.hu - 2018. július 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dfmvk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre