www.topjob.hu

takarító


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 179 napja lett aktiválva

Nagykanizsai Tankerületi Központ - Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola

takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8314 Vonyarcvashegy, Fő út 84/1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben takarítási feladatok elvégzése helyi munkarend szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához

        végzettséget igazoló okmány(ok) másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ - Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola címére történő megküldésével (8314 Vonyarcvashegy, Fő út 84/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/183/00658-7/2018 , valamint a munkakör megnevezését: takarító.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ - Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/183/00658-7/2018, valamint a munkakör megnevezését: takarító.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött pályázatok alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatása után az intézményvezető javaslatára a tankerületi központ igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására való jogát a tankerületi igazgató fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.21.
Iratkozzon fel állásértesítőre