Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanácsadó (Zala Megyei Bv. Intézet)


  • A hirdetés 669 napja lejárt

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

tanácsadó (Zala Megyei Bv. Intézet)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.04.01-2018.03.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Várkör utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Fogvatartottak toborzása, kiválasztás előkészítése. • Fogvatartotti készségfejlesztési, képzési csoportok összeállítás előkészítése. • Bv. intézeten belüli és központi szakmai megvalósítókkal történő kapcsolattartás. • Projektdokumentáció precíz, szakszerű vezetése. • Egyéni fejlesztési terv készítése, felülvizsgálata, értékelése. • Szabadulásra történő felkészítés. • Egyéni és csoportos esetkezelés (családi kapcsolatok helyreállítása, segítő beszélgetés, egyéb egyéni tanácsadás), motivációs tanácsadás, szociális ügyintézés (iratpótlás, lakhatási lehetőségekkel összefüggő segítségnyújtás, szociális és társadalombiztosítási ellátáshoz való hozzáférés segítése, gyámügyi ügyintézés, tájékoztatás) • Országos munkaerő-piaci tendenciák megismerése, országos munkaerő-piaci információk, foglalkozási, képzési információk megismerése és összegyűjtése, fogvatartottakkal és szabadultakkal történő megismertetése. • Információgyűjtés és információ megosztás az erkölcsi bizonyítványt nem igénylő munkakörökről, foglalkoztatók köréről, a közfoglalkoztatásba történő bekapcsolódás lehetőségéről. • Információszerzés és –nyújtás a fogvatartott részére célirányosan a szabadulást megelőzően a lakóhely, illetve esetleges tartózkodási hely szerinti illetékes munkaügyi kirendeltség elérhetőségeiről. • Csoportos foglalkozások szervezése, vezetése (pl. álláskeresési tanácsadás, motivációs, egyéb fejlesztő, önismereti, kommunikáció- és viselkedéskorrekció, értékrend-korrekció, pénz- és erőforrás gazdálkodás, művészeti és kreatív, szabadulásra felkészítő, egyéb készségfejlesztés, resztoratív csoport). • Kompetencia-fejlesztő foglalkozások megtartása. • A fogvatartott kérésére, az adatvédelmi szabályok betartása mellett, kapcsolatfelvételt kezdeményez a fogvatartott családjával, a büntetés-végrehajtási intézet szabályainak betartása mellett segíti a kapcsolat felvételét, vagy normalizálását, segítő beszélgetéssel támogatja a fogvatartott családi rendszerbe való visszailleszkedését. • Aktívan működteti a területileg illetékes szociális ellátórendszeri együttműködéseket. • A BvOP iratkezelési szabályzatának megfelelően a projektben keletkezett dokumentációk, munkavégzésről készített jelentések feldolgozását, iktatását végzi a Robotzsaru rendszerben. • A kliensek adatait és a számukra nyújtott szolgáltatásokat rögzíti a FANY rendszerben. • A fogvatartottakkal és szabadultakkal való munka dokumentálására kliensmappát vezet. • Statisztikát, státuszjelentést, munkatervet készít. • Együttműködik a közvetlen munkatársakkal, a központi munkatársakkal, a bv. személyi állománnyal, különösen a bv. pártfogóval, reintegrációs tiszttel és a bv. intézeti szakmai vezetővel. • Egyéb, projektvezető és koordinációs vezető által adott feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Juttatás: az EFOP-1.3.3-16-2016-00001. azonosítószámú, „Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt projekt terhére biztosított havi bruttó 330.000.-Ft. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Pályakezdők esetében bölcsészettudományi, társadalomtudományi, pedagógiai, államigazgatási, pszichológiai, rendészeti, vagy lelki gondozói végzettség.,

        szakirányú gyakorlat reintegrációs szolgáltatások nyújtása terén - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, szociális alapvégzettség, vagy munkaerő-piaci tanácsadói képzettség,

        EU-s projektek megvalósításában szerzett gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        reintegrációs projektben szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        célcsoporttal végzett munkatapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        szociális munka területén szerzett gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásában szerzett gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        ECDL

        motivációs technikák gyakorlati alkalmazásának ismerete

        tréneri végzettség

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű csapatmunkában való jártasság ,

        Jó szintű nagyfokú önállóság ,

        Jó szintű kiemelkedő szervezői és kommunikációs készség,

        Jó szintű csoportvezetésben szerzett tapasztalat ,

        Jó szintű pontos, precíz munkavégzés,

        Jó szintű mobilitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A legfontosabb személyes adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, mely időrendben tartalmazza a munkahelyek pontos megjelölésével az eddigi munkaviszonyban töltött időszakokat, továbbá a meglévő iskolai végzettségeket és egyéb képzettségeket, ismereteket, szakmai tapasztalatokat. Motivációs levél maximum 1 oldal terjedelemben. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csongrádi Réka c. bv. százados nyújt, a 06-1-301-8334 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30500-8/9/2017. , valamint a munkakör megnevezését: tanácsadó (Zala Megyei Bv. Intézet).         Postai úton, a pályázatnak a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság címére történő megküldésével (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30500-8/9/2017., valamint a munkakör megnevezését: tanácsadó (Zala Megyei Bv. Intézet).

        Elektronikus úton Csongrádi Réka c. bv. százados részére a csongradi.reka@bv.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat az országos parancsnok által kijelölt bizottság bírálja el, melynek eredményéről minden pályázó emailben kap értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Személyes meghallgatás esetén az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges: Az állami, szakmai iskolai végzettséget, idegen-nyelv ismeretet igazoló okiratok. Hatósági erkölcsi bizonyítvány és munkaköri alkalmasságot alátámasztó orvosi igazolás (amennyiben jelenleg is ezekhez kötött beosztásban dolgozik, az erre vonatkozó nyilatkozat). A jelöltnek vállalnia kell az egyeztetéseken és a szakmai képzéseken való részvételt, valamint az ezzel együtt járó utazásokat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bvop.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.21.
Iratkozzon fel állásértesítőre