www.topjob.hu

tanár, tanító


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Somogy
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 144 napja lett aktiválva

Kaposvári Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csökölyi Általános Iskola

tanár, tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.09.01-2019.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7526 Csököly, Petőfi S. utca 101.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Angol nyelv tanítása a 4. évfolyamon és a felső tagozaton, matematika, testnevelés, informatika, kémia, biológia, történelem oktatása a felső tagozaton.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, pályázati kiírásnak megfelelő általános iskolai tanár,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, valamint büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyűjtőné Bartos Andrea intézményvezető nyújt, a 06-30/416-48-82 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Szántó utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/139/00087-128/201 , valamint a munkakör megnevezését: tanár, tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Szántó utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/139/00087-128/201, valamint a munkakör megnevezését: tanár, tanító.

        Elektronikus úton Csökölyi Általános Iskola részére a iskcsokoly@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes interjú után tájékoztatás e-mailben.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Csököly Község Önkormányzata a nyertes pályázó részére felújított önkormányzati bérlakást biztosít.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Somogy
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre