Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanársegéd


  • A hirdetés 974 napja lejárt

Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar dékánja

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Kar Üzleti Tudományok Intézetébe

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Erzsébet utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- A turizmus rendszere, Turisztikai erőforrások, Turizmus termékek és marketing tárgyak gyakorlatainak vezetése - oktasson a tanrend szerinti heti 12 tanórában, 2 félév átlagában - látogassa rendszeresen az egyetemi docensek, egyetemi tanárok óráit, - vegyen részt tananyag összeállításában, a gyakorlatok előkészítésében, segítse a tantárgyfejlesztő munkát, - vegyen részt a hallgatók konzultálásában, beszámoltatásában, vizsgáján, szükség szerint felvételi előkészítésben, felvételi vizsgáztatásban, - vezető oktató irányításával végezzen folyamatos kutató munkát, - kutatási eredményeit publikálja, segítse a hallgatók tudományos és diákköri munkáját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         alkalmazás feltétele a doktori képzés megkezdése,

§         rendelkezzen a tárgyi kutatáshoz szükséges legalább egyéves szakmai gyakorlattal, amelybe az eredményes tudományos diákköri tevékenység vagy a demonstrátori megbízás is beszámítható,

§         graduális szinten meghaladóan ismerje az oktatott tantárgyat, rendelkezzen a tantárgy jellegének megfelelő gyakorlati ismeretekkel, legyen alkalmas gyakorlatok vezetésére,

§         legalább egy világnyelvből államilag elismert középfokú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga bizonyítvány.

§         A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó

§         személyi adatait, jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,

§         tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,

§         hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázatot 2 példányban kell benyújtani, a pályázathoz mellékelni kell:

§         szakmai önéletrajzot,

§         végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,

§         habilitált pályázónál a habilitációt tanúsító oklevelet,

§         fontosabb publikációk és tudományos munkák vagy művészeti alkotások, sport tevékenység jegyzékét,

§         három hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítványt,

§         személyi adatlapot,

§         a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Gyöngyi nyújt, a 99/518-481 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar dékánja címére történő megküldésével (9400 Sopron, Erzsébet utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KTK-3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd. §         Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar dékánja címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KTK-3/2016, valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.nyme.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Győr-Moson-Sopron
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.03.26.
Iratkozzon fel állásértesítőre