Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanársegéd


  • A hirdetés 934 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Jelenkortörténeti Tanszékére

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Egyetem utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő tanársegéd feladata szakterületének színvonalas művelése, kutatási eredményeinek rendszeres publikálása, részvétel a tanszék tudományos kutatómunkájában, valamint a tanszék hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatainak ápolása, fejlesztése. Feladata továbbá előadások és szemináriumok tartása a 20. századi magyar és/vagy egyetemes történet tárgykörben történelem szakos hallgatók számára, mind BA, mind MA szinten, illetve az osztatlan képzésben. Tudományos tevékenysége mellett részt kell vennie szakdolgozatok vezetésében, a tanszéki diákköri műhely szervezésében, valamint egyéb tanszéki feladatok ellátásában (pl. kiadványok szerkesztése, pályázatok összeállítása, weboldal gondozása). A pályázónak rendelkeznie kell egyetemi diplomával a történettudomány területén, továbbá a tárgy kutatásához szükséges, legalább kétéves szakmai gyakorlattal, amelybe az eredményes tudományos diákköri tevékenység vagy a demonstrátori megbízás is beszámítható. A munkakör betöltésének további feltétele a doktori tanulmányok megkezdésének igazolása. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik PhD fokozattal, alkalmazásának feltétele, hogy a foglalkoztatásának kezdetétől számított két éven belül tudományos fokozatot szerezzen, és erről szóló nyilatkozatát pályázatának tartalmaznia kell. A pályázónak alkalmasnak kell lennie hazai és nemzetközi tudományos fórumokon szakterületének képviseletére, ennek érdekében feltétel egy világnyelv magas szintű ismerete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, A pályázathoz mellékelni kell: • pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglalt feladatokra és elvárásokra, • dékáni hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (Dékáni Hivatalból kérhető, illetve letölthető az SZTE honlapjáról: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok), • részletes szakmai önéletrajzot, • teljes publikációs jegyzéket, • végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolatát, tudományos fokozat megszerzését igazoló oklevél másolatát (ha a pályázó rendelkezik vele) vagy legalább a doktori képzés megkezdését tanúsító igazolást, • tudományos fokozat két éven belül történő megszerzéséről szóló nyilatkozatot, ha nem rendelkezik tudományos fokozattal, • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt, • minden olyan dokumentum és irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, • nyilatkozatot arról, hogy a digitális másolat mindenben megegyezik a papíralapon benyújtott eredeti példánnyal, • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az SZTE BTK Dékáni Hivatala nyújt, a (62) 544-039 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6722 Szeged, Egyetem utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-59/2016. , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-59/2016., valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

§         Személyesen: az SZTE BTK Dékáni Hivatalába, Csongrád megye, 6722 Szeged, Egyetem utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         http://www.u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag/ - 2016. április 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, a tanársegéd alkalmazására vonatkozó feltételeknek. A tanársegédi pályázatot 1 nyomtatott eredeti és CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón rögzített, 1 digitális másolati példányban kell benyújtani. (Technikai paraméterek: PDF formátumú fájlok, mely összességében nem lehet nagyobb 15 MB-nál; a file elnevezése nem tartalmazhat az angol ABC 26 karakterén, számok, aláhúzás és ponton kívül más jelet.)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.u-szeged.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.04.27.
Iratkozzon fel állásértesítőre