Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanársegéd


  • A hirdetés 910 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
Mérnöki Kar Élelmiszermérnöki Intézetébe

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6725 Szeged, Moszkvai krt. 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő tanársegéd feladata az agrárképzések témaköreibe tartozó tantárgyak, úgymint mezőgazdasági ismeretek, higiénia, állattenyésztés stb. tárgyak elméleti és gyakorlati anyagának oktatása, a tantárgyakhoz kapcsolódó tananyag-fejlesztés, valamint az oktatott tantárgyak témaköreiben TDK-munkát vagy szakdolgozatot készítő hallgatók munkájának irányítása. Feladata továbbá bekapcsolódni az intézetben folyó kutatómunkába. A pályázónak rendelkeznie kell agrár tudományterülethez tartozó BSc, valamint agrártudományok tudományterülethez tartozó vagy biológai tudományok tudományágba sorolt MSc végzettséggel, angol nyelvből legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával, az oktatandó tantárgyak témaköreiben a graduális szintet lényegesen meghaladó szakmai ismeretekkel. A pályázó foglalkoztatása tekintetében további követelmény a megkezdett doktori képzés vagy fennálló doktorjelölti jogviszony, illetve két éves szakmai gyakorlat, amelybe az eredményes tudományos diákköri tevékenység vagy a demonstrátori megbízás is beszámítható. A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó agrártudományok tudományterületen folytat PhD. tanulmányokat, illetve az agárképzési területen szerzett oktatási, kutatási tapasztalattal rendelkezik

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, Pályázathoz mellékelni kell: • pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglalt feladatokra és elvárásokra, • dékáni hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (Dékáni Hivatalból kérhető, illetve letölthető az SZTE honlapjáról: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok), • részletes szakmai önéletrajzot, • teljes publikációs jegyzéket, • végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolatát, tudományos fokozat megszerzését igazoló oklevél másolatát (ha a pályázó rendelkezik vele) vagy doktori képzés megkezdését tanúsító igazolást, • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt, • minden olyan dokumentum és irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt SZTE MK Dékáni Hivatal vezetője nyújt, a (62) 546-502 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6724 Szeged, Mars tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-62/2016. , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-62/2016., valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

§         Személyesen: az SZTE MK Dékáni Hivatalába, Csongrád megye, 6724 Szeged, Mars tér 7. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         http://www.u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag/ - 2016. május 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Rendjében és Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot személyesen vagy postai úton, egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.u-szeged.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.05.14.
Iratkozzon fel állásértesítőre