Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanársegéd


  • A hirdetés 640 napja lejárt

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Böszörményi utca 138.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• a Víz- és Környezetgazdálkodási Intézetben szaktantárgyak oktatásában való részvétel (óratartás vízgazdálkodás, agrár - környezetgazdálkodás témakörben • az Intézetben folyó kutatás-fejlesztési tevékenységben való részvétel • rendszeres publikációs tevékenység • hazai és külföldi konferenciákon való részvétel • szakdolgozatok, diplomamunkák és TDK-dolgozatok vezetése • részvétel oktatási segédanyagok készítésében és a pályázati munkákban

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        GIS (térinformatika) végzettség

        doktori képzés megkezdése

        középfokú államilag elismert nyelvvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        angol szakfordító végzettség

        nemzetközi tapasztalat, külföldi résztanulmányok

        B típusú vezetői engedély

        térinformatikai szoftveres gyakorlat

        angol C típusú felsőfokú nyelvtudás

        lezárt PhD abszolutórium agrár, műszaki, vagy földtudományok területén és a PhD fokozat 1 éven belüli megszerzése

Elvárt kompetenciák:

        eredményes tudományos munka végzésére való alkalmasság,

        szemináriumok, gyakorlatok vezetésére való alkalmasság,

        képesség diákköri, szakdolgozati, diplomamunkát készítő hallgatók irányítására,

        képesség szakcikkek olvasására, feldolgozására, idegen nyelvű szakmai oktatás folytatására ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        diploma másolata

        egyéb végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        nyelvvizsga bizonyítvány másolata

        külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi utca 138. két példányban a Kar dékánjának címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/2292/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi utca 138. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/2292/2017, valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

illetékes kari bizottságok

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        DE MÉK honlapja - 2017. február 24.

        Debreceni Egyetem honlapja - 2017. február 24.

        DE hirdetőtáblája - 2017. február 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre