Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanársegéd


  • A hirdetés 682 napja lejárt

Eszterházy Károly Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Természettudományi Kar
Számítástudományi Tanszék

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Leányka út. 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel a Számítástudományi Tanszék oktatási/kutatási és egyéb feladatainak ellátásában a tanszékvezető utasítása szerint. A tanszék szakterületéhez tartozó gyakorlatok vezetése magyar és angol nyelven, oktatási segédanyagok készítése elsősorban adatbázisrendszerek, adatbázisprogramozás, magasszintű programozási nyelvek és webprogramozás témakörbe tartozó tárgyakból Programtervező informatikus BSc és FOSZ, Gazdaságinformatikus BSc és FOSZ, valamint Osztatlan informatikatanár szakokon. Az intézetben folyó kutatómunkába való bekapcsolódás és aktív kutatási tevékenység, rendszeres publikáció hazai és nemzetközi szakmai fórumokon: folyóiratokban és konferenciákon elsősorban adatbázisrendszerek és ontológiai adatbázisok tématerületen. Részvétel a Matematikai és Informatikai Intézet által szervezett szakmai programok szervezésében: szakmai konferenciák lebonyolítása, versenyek szervezése. Az egyetem informatikai pályázataiban való részvétel. A tanársegéd tovább foglalkoztatásának feltételei: a) aktív publikációs tevékenység, b) minőségi oktatási tevékenység, c) bekapcsolódás az oktatáshoz kapcsolódó tananyag, képzés- és kurzusfejlesztésbe, d) felsőoktatás-pedagógiai kompetencia folyamatos fejlesztése, e) bekapcsolódás az intézményen belüli és a hazai szakmai- közéleti tevékenységekbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, mesterfokozat,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

        Doktori képzés megkezdése.

        Idegen nyelvből szerzett középfokú B2 szintű komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú "C" típusú nyelvvizsga bizonyítvány.

        Az Eszterházy Károly Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázati szöveg; szakmai önéletrajz; végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata; büntetlen előélet igazolása (három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány); minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart; hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eszterházy Károly Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RKHR /….../2017 , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a Eszterházy Károly Egyetem címére történő megküldésével (3300 Eger, Eszterházy tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RKHR /….../2017 , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

        Elektronikus úton Ploj Petra részére a heo@uni-eszterhazy.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

"2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról; EKE Szervezeti és Működési Rend, Foglalkoztatási Követelményrendszer"

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/kozlemenyek/allaspalyazatok

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett pályázat az Eszterházy Károly Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.02.
Iratkozzon fel állásértesítőre