Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanársegéd


  • A hirdetés 184 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Preventív Egészségügyi Gondozás Tanszékre

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 31.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő tanársegéd feladata részt venni előadások és gyakorlatok tartásával a védőnői hivatáshoz szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek oktatásában – két egymást követő tanulmányi félév átlagában – heti 12 órában, továbbá közreműködni TDK dolgozatok, pályamunkák, szakdolgozatok, diplomamunkák témavezetésében, valamint a Tanszék, a Kar kutatási, közéleti - és más, a szakmához kapcsolódó - tevékenységeiben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, védőnő alapképzettség,

        Angol nyelv társalgási szintű nyelvtudás,

        szakmai tapasztalat: területi védőnői gyakorlat az elmúlt 5 évben - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        doktori képzés megkezdése • oktatásban használatos új informatikai eszközök készség szintű alkalmazása • jó kommunikációs és együttműködési készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        oktatásban vagy felsőoktatásban szerzett tapasztalat • a védőnői hivatás több területén szerzett tapasztalat • másik idegen nyelv társalgási szintű ismerete • méhnyakszűrés gyakorlatban való végzése • kutatásban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra a kar dékánjának címezve,

        részletes szakmai önéletrajzot,

        végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát, tudományos fokozat megszerzését igazoló oklevél másolatát (ha a pályázó rendelkezik vele) vagy doktori képzés megkezdését tanúsító igazolást,

        dékáni hatáskörbe tartozókra vonatkozó kitöltött szakmai adatlapot (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról),

        publikációs jegyzéket,

        minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

        nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik a nyomtatott példánnyal,

        hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6726 Szeged, Temesvári krt. 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6726 Szeged, Temesvári krt. 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja (http://www.u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag) - 2017. július 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében valamint a Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, a tanársegéd alkalmazására vonatkozó feltételeknek. A pályázatot 2017. augusztus 22-ig kell benyújtani a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Dékáni Hivatalába (6726 Szeged, Temesvári krt. 31.) postai úton 1 nyomtatott eredeti példányban, valamint 1 digitális – CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón rögzített – másolati példányban. (Technikai paraméterek: PDF formátumú fájlok, mely összességében nem lehet nagyobb 15 MB-nál; a file elnevezése nem tartalmazhat az angol ABC 26 karakterén, számok, aláhúzás és ponton kívül más jelet.) A pályázatok formai feltételeiről a (62)-545-025-ös vagy a (62)-545-026-os telefonszámon kérhető felvilágosítás. A pályázaton kérjük feltüntetni a Közszféra Állásportáljának adatbázisában szereplő, azonosító számot:1-1/2017.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.24.
Iratkozzon fel állásértesítőre