Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanársegéd


  • A hirdetés 184 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gazdaságtudományi Kar
Üzleti Tudományok Intézet

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Kálvária sugárút 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő tanársegéd feladata az Intézet oktatási-kutatási feladataiban való részvétel, főként gyakorlatok vezetése magyar nyelven, mindenekelőtt Menedzsment (Vállalati gazdaságtan, Stratégiai menedzsment, Üzleti tervezés) tématerületen. További feladata konferenciák szervezése, szakdolgozók munkájának irányítása. Feladatai közé tartozik még, hogy látogassa rendszeresen a vezető oktatók óráit, vegyen részt a tananyag összeállításában, a gyakorlatok előkészítésében, segítse a tantárgyfejlesztő munkát. Vegyen részt a hallgatók konzultálásában, beszámoltatásában, vizsgán, szükség szerint felvételi előkészítésben, felvételi vizsgáztatásban. Segítse a hallgatók tudományos diákköri munkáját, valamint végezzen kutatómunkát, melyhez a szakmai irányítást és a tárgyi feltételeket a Üzleti Tudományok Intézete biztosítja. Publikálja kutatási eredményeit, valamint vegyen részt az Intézetre háruló adminisztratív és további oktatási feladatok ellátásában, művelje tudományterületét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell okleveles közgazdász végzettséggel, angol nyelvből komplex szakmai középfokú, nyelvvizsgával, két éves szakmai gyakorlattal, amelybe az eredményes tudományos diákköri tevékenység vagy a demonstrátori megbízás is beszámítható. Továbbá rendelkezzen a közgazdaság-tudományok vagy gazdálkodástudományok területén, Doktori Iskolában megszerzett abszolutóriummal, vagy e doktori képzés területén folytasson tanulmányokat. ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - nyilatkozatot arról, hogy a pályázat digitális példánya minden tekintetben megegyezik az eredeti papíralapú példányával, - hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

        - végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolatát, a doktori képzés megkezdését tanúsító igazolást, vagy igazolást a Doktori Iskolában megszerzett abszolutóriumról, vagy tudományos fokozat megszerzését igazoló oklevél másolatát, ha a pályázó rendelkezik tudományos fokozattal,

        - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt, - minden olyan dokumentumot és iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

        - pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, - a dékáni hatáskörbe tartozók kitöltött szakmai adatlapját (letölthető: http://www2.u-szeged.hu/human/letoltheto.html ), - részletes szakmai önéletrajzot, - teljes publikációs jegyzéket,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6722 Szeged, Kálvária sugárút 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-82/2017. , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-82/2017., valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

        Személyesen: GTK Dékáni Hivatal, Csongrád megye, 6722 Szeged, Kálvária sugárút 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2017. július 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, a tanársegéd alkalmazására vonatkozó feltételeknek. A pályázatot 2017. augusztus 30-ig kell benyújtani személyesen vagy postai úton (6722 Szeged Kálvária sgt. 1.) az SZTE Gazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatalában 1 eredeti és 1 fénymásolt példányban. A pályázatok formai feltételeiről a (62) 544-287-es telefonszámon kérhető felvilágosítás. A pályázaton kérjük feltüntetni az NKI pályázati adatbázisában szereplő 4-82/2017. azonosító számot.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.01.
Iratkozzon fel állásértesítőre