Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanársegéd


  • A hirdetés 184 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gazdaságtudományi Kar
Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézet

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Kálvária sugárút 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő tanársegéd feladata az Intézet oktatási-kutatási feladataiban való részvétel, főként gyakorlatok vezetése magyar nyelven, mindenekelőtt számvitel tématerületen. További feladata konferenciák szervezése, szakdolgozók munkájának irányítása. Feladatai közé tartozik még, hogy látogassa rendszeresen a vezető oktatók óráit, vegyen részt a tananyag összeállításában, a gyakorlatok előkészítésében, segítse a tantárgyfejlesztő munkát. Vegyen részt a hallgatók konzultálásában, beszámoltatásában, vizsgán, szükség szerint felvételi előkészítésben, felvételi vizsgáztatásban. Segítse a hallgatók tudományos diákköri munkáját, valamint végezzen kutatómunkát, melyhez a szakmai irányítást és a tárgyi feltételeket a Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete biztosítja. Publikálja kutatási eredményeit, valamint vegyen részt az Intézetre háruló adminisztratív és további oktatási feladatok ellátásában, művelje tudományterületét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell okleveles közgazdász végzettséggel, angol nyelvből komplex szakmai középfokú, nyelvvizsgával, két éves szakmai gyakorlattal, amelybe az eredményes tudományos diákköri tevékenység vagy a demonstrátori megbízás is beszámítható. Továbbá rendelkezzen a közgazdaság-tudományok vagy gazdálkodástudományok területén, Doktori Iskolában megszerzett abszolutóriummal, vagy e doktori képzés területén folytasson tanulmányokat. ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, - a dékáni hatáskörbe tartozók kitöltött szakmai adatlapját (letölthető: http://www2.u-szeged.hu/human/letoltheto.html ), - részletes szakmai önéletrajzot, - teljes publikációs jegyzéket,

        - végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolatát, a doktori képzés megkezdését tanúsító igazolást, vagy igazolást a Doktori Iskolában megszerzett abszolutóriumról, vagy tudományos fokozat megszerzését igazoló oklevél másolatát, ha a pályázó rendelkezik tudományos fokozattal,

        - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt, - minden olyan dokumentumot és iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

        - nyilatkozatot arról, hogy a pályázat digitális példánya minden tekintetben megegyezik az eredeti papíralapú példányával, - hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6722 Szeged, Kálvária sugárút 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-81/2017. , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-81/2017., valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

        Személyesen: GTK Dékáni Hivatal, Csongrád megye, 6722 Szeged, Kálvária sugárút 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2017. július 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, a tanársegéd alkalmazására vonatkozó feltételeknek. A pályázatot 2017. augusztus 30-ig kell benyújtani személyesen vagy postai úton (6722 Szeged Kálvária sgt. 1.) az SZTE Gazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatalában 1 eredeti és 1 fénymásolt példányban. A pályázatok formai feltételeiről a (62) 544-287-es telefonszámon kérhető felvilágosítás. A pályázaton kérjük feltüntetni az NKI pályázati adatbázisában szereplő 4-81/2017. azonosító számot.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.01.
Iratkozzon fel állásértesítőre