www.topjob.hu

Tanársegéd


  • GovHU
  • Baranya
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 185 napja lett aktiválva

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Rókus utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Gyógyszerészi Kémiai Intézetben szaktantárgyak oktatásában való részvétel (gyakorlatvezetés, szemináriumok tartása), az Intézetben folyó kutatás-fejlesztési tevékenységben való részvétel, rendszeres publikációs tevékenység, konferenciákon való részvétel, szakdolgozatok és TDK-dolgozatok vezetésében történő részvétel, •részvétel oktatási segédanyagok készítésében és a pályázati munkákban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Középfokú angol vagy középfokú német nyelvvismeret

        Eredményes tudományos munka végzésére való alkalmasság, szemináriumok, gyakorlatok vezetésére való alkalmasság.

        PhD képzésben regisztráció

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        gyógyszerész vagy vegyész MSc képesítés

        középfokú nyelvvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Kézzel írt önéletrajz, képesítések és nyelvtudás igazolása

        Hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7624 Pécs, Rókus utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13560 , valamint a munkakör megnevezését: Tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13560, valamint a munkakör megnevezését: Tanársegéd.

        Elektronikus úton http://hr.pte.hu/jelentkezes oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre