Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanársegéd


  • A hirdetés 1203 napja lejárt

Budapesti Corvinus Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Közgazdaságtudományi Kar
Pénzügy Tanszék

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezésre kerülő tanársegéd főbb oktatási feladatai: Oktatási, oktatásszervezési feladatok ellátása alapképzésben az Adózási ismeretek, a Bankismeretek, a Pénzügytan és a Pénzügyi kommunikációs gyakorlatok tantárgyak esetében; tárgyfelelősi feladatok ellátása az alapszakos Pénzügyi kommunikációs gyakorlatok tantárgy esetében; oktatási, oktatásszervezési feladatok ellátása mesterképzésben a Haladó pénzügytan tantárgy esetében; oktatási, oktatásszervezési feladatok ellátása angol nyelven a Finance és a Trainings in Financial Communications tantárgyak esetében; a tanársegédnek részt kell vennie szakszemináriumi témavezetésben Pénzügypolitika aktuális kérdései és Bankszabályozás aktuális kérdései témakörökben; a kollégának a fent megjelölt tárgyak esetében rendszeresen, a Tanszék által oktatott más tárgyak esetében alkalomszerűen be kell bekapcsolódnia a Tanszék vizsgáztatási tevékenységébe; a leendő tanársegédnek az alábbi oktatásszervezési tevékenységekbe is be kell kapcsolódnia: tanszéki demonstrátorok koordinálása, nemzetközi kapcsolatok építése, kutatások koordinálása, tanszéki szakszemináriumok szervezése, kapcsolattartás a diákszervezetekkel; a kollégának részt kell vennie a Pénzügytan, a Bankismeretek és az Adózási ismeretek tárgyakhoz kapcsolódó tananyagfejlesztésekben; a kollégának be kell kapcsolódnia a Tanszék, a Kar záróvizsgáztatási munkájába (szakdolgozatok bírálata, záróvizsga bizottsági tagság stb.); a kollégának a tantárgyakhoz tartozó bármely témában be kell kapcsolódnia a Tanszék tudományos életébe, kutatómunkájába; elvárás a rendszeres publikációs tevékenység, kutatószemináriumok tartása; a leendő kollégának be kell kapcsolódnia a Kar, a Tanszék pályázati tevékenységébe és a külső megrendelésekre végzett kutatásokba; a kollégának be kell kapcsolódnia a kari szintű oktatásszervezési tevékenységbe is; patronáló tanári feladatokat kell vállalnia.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) BCE Kollektív Szerződése és az SzMR Foglalkoztatási Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Pályázatot mindazok nyújthatnak be, akik a meghirdetett tanársegédi munkakörbe kinevezhetők és megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, továbbá rendelkeznek:

§         közgazdasági mesterszintű (vagy annak megfelelő) végzettséggel,

§         doktori képzésben legalább négy lezárt félévvel,

§         a felsorolt tárgyak valamelyikében több éves oktatási, vizsgáztatási tapasztalattal (ebbe a demostrátori és doktori képzési időszak alatti oktatás és beszámít),

§         felsőfokú angol nyelvtudással.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         a Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola keretein belül folytatott tanulmányok,

§         angol nyelven túl német idegen nyelv ismerete,

§         MS Office, Visual Basic informatikai rendszerismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A tanársegédi munkakör betöltésére benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

§         részletes, szakmai - magyar nyelvű - önéletrajzot,

§         oklevelek, bizonyítványok (kicsinyített) másolatait; igazolást a doktori tanulmányokról,

§         motivációs levelet, amely alapján egyértelműen el lehet dönteni, hogy a jelölt birtokában van a megfelelő kompetenciáknak, illetve képes azon feladatok ellátására, melyeket a pályázat kiírója a pályázat szövegében meghatározott,

§         egy szűkebb kutatási területet megjelölő levelet,

§         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt,

§         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE hivatalos honlapján való közzétételhez (a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályok szerint a pályázat az egyetem polgárai, valamint az erre jogosult véleményező és döntést hozó bizottságok és testületek tagjai számára nyilvános).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bánfi Tamás tanszékvezető nyújt, a 061/482-5431 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/1753/2014 , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd. §         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Fővám tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/1753/2014, valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

§         Elektronikus úton Nagy Annamária személyügyi munkatárs részére a human@uni-corvinus.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázóknak meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) és az egyetem szabályzataiban, különösen a BCE Foglalkoztatási Szabályzatában (SzMR II/1.), valamint a kar szabályzataiban rögzített feltételeknek. A pályázat elbírálása a jogszabályi előírások és a BCE szabályzatai szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         BCE honlap - 2014. december 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Csak az elvárásoknak megfelelt, hiánytalanul és határidőre beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra. A levél tárgyában kérjük a megpályázandó munkakör megnevezését és az iktatószámot (HR/1753/2014.) feltüntetni. A pályázatot – amennyiben nagyméretű – kérjük több e-mailben megküldeni, és legfeljebb 15 MB terjedelemben (munkakör megnevezésével és iktatószám feltüntetésével). A jelentkezést a hivatalos dokumentumokban szereplő (pl. személyi igazolvány, útlevél stb.) néven kérjük benyújtani Word formátumban, egy fájlban.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-corvinus.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Pest
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.21.
Egyéb hasonló állások Önnek
Nemzetközi koordinátor / asszistens

Első Közép Európai Önsegítő Egyesület

A European Training and Education Network    ...
Budapest, Budapest, Pest


Közterület-felügyelő

Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet

Belváros- Lipótváros Közterület- Felügyelet ú...
Budapest, Budapest, Pest


Számviteli ügyintéző

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:...
Budapest, Budapest, Pest