Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanító angol műveltségi területtel


  • A hirdetés 1181 napja lejárt

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola
Bezerédj István Általános Iskolája

tanító angol műveltségi területtel

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szedres, Arany János utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskolában a pedagógus munkakörre megállapított kötelező óraszámban elsőtől negyedik osztályig egyes tantárgyakból tanítói feladatok ellátása, tehetséggondozás, szükség esetén csoportos vagy egyéni felzárkóztatás, egyéb csoportos foglalkozások (napközi) vezetése. Korszerű oktatási módszerek alkalmazása, IKT alkalmazása. A pedagógus munkakörbe tartozó egyéb feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, tanító szak angol műveltségi területtel,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         cselekvőképesség

§         büntetlen előélet

§         magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

§         egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         általános iskolai tanító - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

§         tapasztalat kisiskolások angol nyelvre tanításában

§         ének-zene, testnevelés tantárgyak tanításában gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes szakmai önéletrajz

§         motivációs levél

§         végzettséget, továbbképzéseket igazoló dokumentumok másolata

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

§         sikeres pályázat esetén 2 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését lehetetlenné tenné

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. március 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Porkoláb Tiborné tagintézmény-vezető nyújt, a 06-30/543-3156 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerülete címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/47-13/2015/160 , valamint a munkakör megnevezését: tanító angol műveltségi területtel. §         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerülete címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. IV. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/47-13/2015/160, valamint a munkakör megnevezését: tanító angol műveltségi területtel.

és

§         Elektronikus úton Hajós Éva igazgató részére a ibelagimnazium@belamail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.ibela.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ibela.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.02.09.