www.topjob.hu

tanító gyógypedagógiai képesítéssel


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Somogy
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 143 napja lett aktiválva

Siófoki Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Törökkoppányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

tanító gyógypedagógiai képesítéssel

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7285 Törökkoppány, Petőfi Sándor utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vonatkozó hatályos jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott tanítói és gyógypedagógiai feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító, gyógypedagógia,

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata

        Hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Andrea intézményvezető nyújt, a 84/377-714 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Siófoki Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Törökkoppányi Általános Iskola és AMI, 7285 Törökkoppány, Petőfi Sándor utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/142/01233-3/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tanító gyógypedagógiai képesítéssel.         Postai úton, a pályázatnak a Siófoki Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8600 Siófok, Szépvölgyi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/142/01233-3/2018, valamint a munkakör megnevezését: tanító gyógypedagógiai képesítéssel.

és

        Elektronikus úton Varga Andrea intézményvezető részére a iskola@koppany.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Somogy
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre