www.topjob.hu

tanító


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Heves, Heves
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 221 napja lett aktiválva

Hatvani Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Rózsaszentmártoni Móra Ferenc Általános Iskola Bajza József Tagiskolája

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 115.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény nevelési-oktatási feladatainak ellátása elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában. Az iskolai pedagógiai program alapértékeinek képviselete a szakmai munkában. A tanulókat érő iskolai fejlesztő hatások koordinálása, a nevelési tényezők összefogása a tanulók személyiségének az iskolai értékrend szerint való fejlesztése érdekében. Az iskola közösségi életének szervezése. Ezeken belül: a tanítói tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok, együttműködés a szülőkkel, ünnepek megszervezése, adminisztrációs és tájékoztatási feladatok, egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok, osztályfőnöki feladatok, informatikai eszközök használata. Tanulók versenyekre történő felkészítése, versenyek szervezése, stb.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szintű tanítói végzettség,

        Jogi cselekvőképesség,

        Kárpát-medencei magyar polgárság.

        Munkakör betöltéséhez szükséges mentális és munkaegészségügyi alkalmasság,

        Büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        MS Office 2010/2013 felhasználói szintű ismerete,

        MS Windows 8.1/10 operációs rendszerek, hálózat, internetes alkalmazások, levelező rendszerek felhasználói szintű ismerete,

        Megfelelő szakmai referencia esetén többéves szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél (referenciák).

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

        Fényképes, részletes önéletrajz, minden munkahely és munkaviszonyban töltött idő felsorolásával,

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rendes Zoltánné Intézményvezető nyújt, a 06-37-630-045 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Rózsaszentmártoni Móra Ferenc Általános Iskola Bajza József Tagiskola 3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 115. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BB/14/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Radnóti tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BB/14/2017, valamint a munkakör megnevezését: tanító.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Rózsaszentmártonban - 2017. május 8.

        Szűcsiben - 2017. május 8.

        A http://www.mora-rszmarton.sulinet.hu/ - 2017. május 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

a 06-37-630-045-ös számon vagy az iskola.szucsi@freemail.hu címre küldött levél útján szerezhet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.mora-rszmarton.sulinet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.