www.topjob.hu

Tanító


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 188 napja lett aktiválva

Szerencsi Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Novajidrányi Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3872 Novajidrány, Béke tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanítói munkakörrel járó oktató nevelő feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Tanító,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű empátia, gyerekek szeretete, türelem, kreativitás, alkalmazkodóképesség, csapatmunka.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló oklevél másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak benyújtását igazoló feladóvevény.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázs Szilvia nyújt, a 0647795225 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szerencsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3900 Szerencs, Ondi út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/053/766/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Szerencsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3900 Szerencs, Ondi út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/053/766/2017, valamint a munkakör megnevezését: Tanító.

        Elektronikus úton Balázs Szilvia részére a marta.szilvia.balazs@kk.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Balázs Szilvia, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3900 Szerencs, Ondi út 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.