www.topjob.hu

tanító


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 165 napja lett aktiválva

Kazincbarcikai Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bódvaszilasi Körzeti Általános Iskola Tornanádaskai Tagiskolája

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3767 Tornanádaska, Kossuth út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások megtartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Végzettséget, képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

        Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Nagy Anikó intézményvezető nyújt, a +36-48/454-013 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Bódvaszilasi Körzeti Általános Iskola, 3763 Bódvaszilas, Petőfi út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/045/1736-5/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 6. Fsz.5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/045/1736-5/2017, valamint a munkakör megnevezését: tanító.

vagy

        Elektronikus úton Molnárné Nagy Anikó intézményvezető részére a bodvaszilas.isk@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Molnárné Nagy Anikó intézményvezető, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3763 Bódvaszilas, Petőfi út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető javaslata alapján a kinevezés a tankerületi igazgató hatásköre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.