www.topjob.hu

tanító


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Heves, Heves
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Egri Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Maklári I. István Általános Iskola

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3397 Maklár, Templom tér 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok. 4. osztály osztályfőnöki, ill. napközis foglalkozások tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, pedagógus végzettség, tanítói szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. §(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve.,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Megfelelő kommunikáció, szakmai tudás, pontosság, precizitás, nyitottság, gyermekközpontúság.

        Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, bármely műveltségi területtel,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Rugalmasság, kiváló szintű csapatmunka.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

        Szakmai önéletrajz.

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Martonné Augusztin Katalin intézményvezető nyújt, a (30)783-8320 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3397 Maklár, Templom tér 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/091/00074-134/201 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/091/00074-134/201, valamint a munkakör megnevezését: tanító.

        Elektronikus úton Martonné Augusztin Katalin intézményvezető részére a augusztinkatalin@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Martonné Augusztin Katalin intézményvezető, Heves megye, 3397 Maklár, Templom tér 29. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető javaslata alapján az Egri Tankerületi Központ igazgatója dönt az alkalmazásról. A pályázati elbeszélgetésre történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.istvan-maklar.sulinet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.22.
Iratkozzon fel állásértesítőre