www.topjob.hu

tanító


  • GovHU
  • Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 186 napja lett aktiválva

Tamási Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Würtz Ádám Általános Iskola Tamási Lajos Tagiskolája

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7092 Nagykónyi, Iskola utca 315.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

általános iskola alsó tagozatán tanítói és egyéb feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító szak,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz;

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata a büntetlen előélet igazolására, valamint arra, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsisné Németh Mónika tagintézményvezető nyújt, a +36-20-213-0100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tamási Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7090 Tamási, Szabadság utca . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/161/133-89/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Tamási Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7090 Tamási, Szabadság utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/161/133-89/2018, valamint a munkakör megnevezését: tanító.

és

        Elektronikus úton Gasparics László intézményvezető részére a toniepsz@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az önéletrajz és a benyújtott dokumentumok alapján az intézményvezető személyes elbeszélgetésre hívhatja a pályázót, majd javaslata alapján a tankerület igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.22.
Iratkozzon fel állásértesítőre