Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanszéki mérnök


  • A hirdetés 1161 napja lejárt

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet

tanszéki mérnök

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015.01.15-től 2015.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézetben folyó oktatási feladatokhoz kapcsolódó gyakorlatok labor hátterének előkészítése, a kutatási eszközök karbantartása. Részvétel az oktatási és kutatási pályázatok előkészítésében, terepi és labor mérések megtervezése és megvalósítása, részvétel a nyert adatok feldolgozásában. Kapcsolattartás a hallgatókkal és közreműködés a hallgatói szakdolgozatok elkészítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         legalább Msc (vagy azzal egyenértékű) szintű diploma megléte, a következő tudományterületek valamelyikén: agrár, műszaki mérnök, természettudomány

§         középfokú vagy magasabb fokú „C” típusú (vagy azzal egyenértékű) angol nyelvvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         a vízgazdálkodási, agrárkörnyezet-gazdálkodási, térinformatikai, illetve környezettechnológiai területek valamelyikén szerzett, bizonyítható elméleti és gyakorlati, hazai és külföldi tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz

§         végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata

§         nyelvvizsga bizonyítvány másolat

§         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. január 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 138. két példányban postai úton vagy személyesen a kar dékánjának címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GFHGF/11247-3/2014. , valamint a munkakör megnevezését: tanszéki mérnök. §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GFHGF/11247-3/2014., valamint a munkakör megnevezését: tanszéki mérnök.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.mek.unideb.hu - 2014. december 1.

§         www.unideb.hu - 2014. december 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.02.