www.topjob.hu

tanszéki mérnöki


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Pannon Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Pannon Egyetem Georgikon Kar
Meteorológia és Vízgazdálkodás Tanszékén

tanszéki mérnöki

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezett tanszéki mérnök feladata: összeállítja és előkészíti az elméleti előadásokhoz és gyakorlati foglalkozásokhoz szükséges szemléltető anyagokat a tanszéken oktatott tárgyak esetében; diplomatervet, ill. a TDK-t készítő hallgatóknak a tanszéken végzett feladataihoz technikai segítséget nyújt; részt vesz a tanszéken folyó kutatómunkák előkészítésében, végrehajtásában; végzi a szabadföldi kísérleti beállításokat, adatfelvételezéseket, mintagyűjtéseket (hagyományos párolgásmérő, a káddal történő párolgás mérése napi rendszerességgel, avar- és nád lebontás vizsgálatok beállítása és mintavételei, vízmintavételek, adatgyűjtők kezelése a Balaton és a Kis-Balaton területén, evapotranszspirációs kádakban nevelt növények adatainak felvételezése).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, angol és/vagy német nyelvből államilag elismert nyelvvizsgával.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        kísérőlevél Dr. Kovács Gyula kancellárnak címezve, hivatkozva a pályázati kiírás megjelenési helyére, idejére,

        részletes szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata,

        nyilatkozat a pályázatba történő betekintésről (letölthető a www.uni-pannon.hu honlap Álláspályázatok menüpontjából),

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a munkakörének megfelelő, vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt). Amennyiben nem érkezik meg a pályázat beadási határidejéig, kérjük az ajánlott feladóvevény vagy elektronikus visszaigazolás másolatát csatolni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balla Judit nyújt, a 06-88/624-236 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Munkaügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1095 , valamint a munkakör megnevezését: tanszéki mérnöki.         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1095, valamint a munkakör megnevezését: tanszéki mérnöki.

vagy

        Személyesen: Balla Judit (Munkaügyi Főosztály), Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. B-épület Földszint .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pannon Egyetem honlapja - 2018. július 16.

        Egyetemi Körlevél - 2018. július 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázattal kapcsolatban szakmai információt Dr. Anda Angéla egyetemi tanár nyújt az anda-a@georgikon.hu e-mail-címen. A pályázat összeállításával kapcsolatos tájékoztató, valamint a Nyilatkozat nyomtatvány a Pannon Egyetem honlapjáról (www.uni-pannon.hu), az Álláspályázatok menüpontból letölthető, további információk a Munkaügyi Főosztályon szerezhetők be (8200 Veszprém, Egyetem u. 10., tel.: 88/624-236).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-pannon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 15.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre