Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanszékvezető


  • A hirdetés 666 napja lejárt

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar dékánja

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
--> Egészségügyi Kar Egészségtudományi Intézet Sürgősségi és Oxiológiai nem önállóTanszékére

tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.04.01-2019.03.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő tanszékvezető feladata a tanszék oktató-kutató munkájának szervezése, vezetése, koordinálása, felügyelete, a tanszék adminisztrációs, oktatásszervezői tevékenységének irányítása; kapcsolattartás a kar vezetésével; valamint vállalja azoknak a feladatoknak a teljesítését, melyeket a DE SZMSZ és a Kar Működési Rendje a tanszékvezető számára meghatároz.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         • tudományos fokozat

§         egy, a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből középfokú (B2) szintű komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

§         a tudományág magas színvonalú ismerete, szűkebb területén elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottsággal bír

§         átfogó tananygformáló és ismeretátadó készség, alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának irányítására, új tantárgyak programjának kialakítására

§         önálló tudományos eredmények, s ezekről folyamatos, az adott szakterületen kiemelkedőnek elismert publikációk

§         képesség idegen nyelven szabad előadás tartására, illetve vitában való résztvételre

§         oktatásban szerzett szakmai tapasztalat

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

§         vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

§         amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem vezető oktatója, akkor a pályázat egyidejüleg egyetemi docensi kinevezésre is irányul.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         • pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, oktató, kutató tevékenységét és annak eredményeit, szakmai díjait, szakmai tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét

§         • végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok hitelesített másolatát, személyi adatlapot (mely az EK Dékáni Hivatal-személyügyi részlegén beszerezhető)

§         • részletes szakmai önéletrajzot

§         • Tanszékvezetői elképzelések: motiváció, helyzetértékelés, vezetői program

§         • külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt ( nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el

§         • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

§         • publikációk és tudományos munkák jegyzéke

§         • minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar dékánja címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út. 2-4. Dékáni Hivatal ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EKDH/92/2016. , valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar dékánja címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EKDH/92/2016., valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.unideb.hu - 2016. február 18.

§         www.foh.unideb.hu - 2016. február 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.