Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanszékvezető


  • A hirdetés 742 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bölcsészettudományi Kar
--> Romanisztika Intézet Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék

tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. július1-től legfeljebb 2022. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Egyetem utca 13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó tanszékvezető feladata a tanszék oktató- és tudományos munkájának összefogása, irányítása, hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolása és továbbfejlesztése, valamint a tanszék képviselete az egyetem és a kar illetékes testületeiben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, A megbízandó tanszékvezető foglalkoztatására egyetemi tanár, főiskolai tanár, egyetemi docens vagy főiskolai docens munkakörben kerül sor. Tájékoztatjuk a tisztelt pályázni szándékozókat, hogy – figyelemmel a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B § (2) bekezdésében foglaltakra – jelen vezetői pályázati felhívás nem jelenti egyben egyetemi tanár, főiskolai tanár, egyetemi docens vagy főiskolai docens munkakör meghirdetését, amelyek betöltése egyebekben feltétele a vezetői megbízásnak. A beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, eleget tesz a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.§-ban foglalt, a vezetői beosztás, továbbá az SZTE Szervezeti és Működési Rendjében rögzített, a tanszékvezetői megbízás betöltésére vonatkozó előírásoknak. A megbízás további feltétele, hogy a pályázó a tanszék működési körébe vonható területen legalább 10 éves, felsőfokú oktatásban, kutatásban szerzett tapasztalattal, tudományos fokozattal és egy idegen nyelv legalább középszintű ismeretével rendelkezzen.,

        A pályázathoz mellékelni kell: 1. rektornak címezve a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, 2. a rektori hatáskörbe tartozók kitöltött, szakmai adatlapját (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról), 3. részletes szakmai önéletrajzot, amelyben a legnagyobb hangsúlyt szakmai, oktatói, előadóművészi tevékenységének és e tevékenységek eredményeinek bemutatására helyezi,

        4. eddigi vezetői tevékenység összefoglalását, 5. a vezetői elképzelések részletes terveit az adott szervezeti egység vonatkozásában (oktatásról, kutatásról, illetőleg egyéb feladatellátásról),

        6. a vezetői elképzelések részletes terveit a gazdálkodásról, mely a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit, 7. teljes publikációs jegyzéket,

        8. végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok másolatát (ha a pályázó külföldön szerzett végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik, annak elismeréséről szóló határozat, külföldi tudományos fokozat esetében a honosított tudományos fokozat másolatát), amennyiben a pályázó rendelkezik habilitációval vagy MTA Doktora címmel, akkor az ezeket tanúsító oklevelekről készített másolatot,

        9. az egyetemen fennálló teljes közalkalmazotti jogviszonyáról szóló igazolást, 10. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,

        11. minden olyan dokumentum és irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, 12. nyilatkozatát arról, hogy a digitális formában benyújtott másolati példány minden tekintetben megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal, 13. hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-165/2016 , valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-165/2016, valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető.

        Személyesen: SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2016. november 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Rendjében, valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében foglalt – a tanszékvezetői megbízásra vonatkozó – feltételeknek. A pályázatot 2017. január 6-ig, 1 eredeti és 5 papíralapú másolati, továbbá CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón, egyenként 3 MB-nál nem nagyobb terjedelmű, két önálló PDF fájlban rögzített, egy digitális másolati példányban kell benyújtani az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába, személyesen vagy postai úton (6720 Szeged, Dugonics tér 13.). Az egyik fájlnak kizárólag a pályázó pályázati felhívásra adott válaszát és a vezetői elképzeléseket kell tartalmaznia. A pályázatok formai feltételeiről a (62)-544-008-as és a (62)-544-007-es telefonszámon kérhető felvilágosítás. A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisában szereplő, azonosító számot: 4-165/2016.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre