Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanszékvezető


  • A hirdetés 682 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar
--> Általános Orvosi Ismeretek Tanszék

tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.04.15-2022.04.14-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt 98. Fogorvostu

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Tanszék oktató, tudományos kutató tevékenységének szervezése, irányítása és ellenőrzése. Az Általános Orvosi Ismeretek Tanszék keretein belül a DE Karain működő tanszékeken a fogorvos hallgatók oktatásának koordinálása a magyar és angol nyelvű képzésben. A nem szakma specifikus tantárgyak és óraszámok nemzetközi ajánlásokban megfogalmazott arányának kialakítása. A nem szakma specifikus tárgyak költségeinek optimalizálása, a Tanszék hatékony gazdálkodásának kialakítása. Részvétel a magyar és angol nyelvű graduális és posztgraduális oktató-, nevelő munkában. Tudományos pályázatok írása, TDK és PhD hallgatók témavezetése. Kapcsolattartás és együttműködés szakmai szervezetekkel, hazai és külföldi intézményekkel. Mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabályok, a DE szervezeti és működési szabályzat, valamint az illetékes kar működési rendje hatáskörébe utal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        angol nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga,

        tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területen elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottság,

        átfogó tananyagformáló és ismeretátadó készség, alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának irányítására, új tantárgyak programjának kialakítására,

        önálló tudományos eredmények, s ezekről folyamatos, az adott szakterületen kiemelkedőnek elismert publikációk,

        képesség idegen nyelven szabad előadás tartására, illetve vitában való részvételre,

        végzés után legalább 10 éves tényleges szakmai gyakorlat,

        magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven a fogorvosképzésben

        kötelező tanterven kívüli oktató tevékenység,

        a szakma mélyreható ismerete, emellett további szakmai és tudományos specializáció,

        önálló szakmai profil,

        alkalmasság PhD témavezetésre, kurzusok tartására,

        a PhD megszerzése óta szakterületén hazai és nemzetközi lektorált tudományos folyóiratokban megjelent közleményekkel alátámasztott folyamatosan végzett tudományos tevékenység,

        megfelelő szakmai tudományos kapcsolattal való rendelkezés,

        doktori fokozat,

        oktatásban szerzett szakmai tapasztalat,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség,

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

        vezetői megbízást csak egyetemi tanár vagy docens kaphat,

        amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem vezető oktatója, akkor a pályázat egyidejűleg egyetemi docensi kinevezésre is irányul

        amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem közalkalmazottja, akkor a pályázat a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítésére is irányul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        habilitáció,

        vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó személyi adatait, lakcímét,

        tudományos fokozatát, szakmai díjait,

        idegennyelv tudását,

        szakmai, tudományos munkáját, terveit,

        hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét,

        a Tanszék vezetésére vonatkozó terveket, elképzeléseit,

        végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok másolata,

        szakmai önéletrajzot,

        fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke,

        külső pályázónál három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap eltelt),

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. április 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei krt 98. Fogorvostudományi Kar, Dékáni Hivatal ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OFOK/35-1/2017 , valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OFOK/35-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető.

        Elektronikus úton Kékesi zsuzsanna részére a kekesi.zsuzsanna@dental.unideb.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu - 2017. február 6.

        dental.unideb.hu - 2017. február 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.08.
Iratkozzon fel állásértesítőre