Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanszékvezető


  • A hirdetés 649 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bölcsészettudományi Kar
--> Politikatudományi és Szociológiai Intézet, Politikatudományi Tanszék

tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.07.01-2022.06.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanszék működését elősegítő vezetői feladatok ellátása. A tanszék oktatási és tudományos munkájának irányítása, szervezése. Kutatások tervezése, szervezése, lebonyolítása. A tanszéki munkatársak szakmai fejlődésének elősegítése. Nemzetközi kapcsolatok ápolása, új kapcsolatok teremtése, szakmai partnerekkel való szoros együttműködés támogatása. A jogszabály, a Debreceni Egyetem Szervezeti és működési szabályzata által előírt, illetve a BTK működési rendje által a tanszék hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, tudományos (PhD) fokozat,

        magas színvonalú ismeretek az oktatott tárgyból (tárgyakból), megfelelő ismeretek a kapcsolódó tudományterületekről

        szakképzettségének megfelelő szakmai vagy felsőoktatási gyakorlati tevékenység

        saját kutatásait dokumentáló publikációk, saját- vagy társszerzőkkel írt jegyzet, szakkönyv, oktatási segédanyag

        alkalmasság lektorálási feladatok ellátására

        képesség a képzést meghatározó szakmai feladatok ellátására ( curriculum tervezés)

        alkalmasság a hallgatók és a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának irányítására, segítésére, egyéb vezetői feladatok ellátására

        képesség idegen nyelvű előadások tartására

        aktív részvétel a szakmai közéletben, képesség önálló oktatási és tudományos kapcsolatok szervezésére

        legalább négy, a felsőoktatásban oktatóként eltöltött félév

        legalább tíz lektorált tanulmány, ebből legalább kettő idegen nyelven

        legalább egy, a szakmájában hasznosítható, idegen nyelvből szerzett középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        habilitációs cím vagy azzal egyenértékű teljesítmény

        angol-, és egy bármely más nyelvből szerzett felsőfokú (C1) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata

        publikációk és tudományos munkák jegyzéke MTMT közhiteles formában nyomtatva, nyilatkozat arról, hogy publikációit feltöltötte az MTMT elektronikus adattárába

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

        a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, szakmai díjait, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét és a tanszék vezetésére vonatkozó elképzeléseit, munkaprogramot

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf. 400 . BTK Dékáni Hivatala ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/991/2017 , valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/991/2017, valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Debreceni Egyetem honlapja - 2017. március 10.

        Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2017. március 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.03.11.
Iratkozzon fel állásértesítőre