Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanszékvezető


  • A hirdetés 610 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Informatikai Kar
--> Információ Technológia Tanszék

tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.07.01-2022.06.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Kassai út 26.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Előadások tartása, elsősorban a tanszék kompetenciájába tartozó tárgyakból. A tanszék oktató és kutató munkájának irányítása, szervezése, feltételeinek biztosítása, valamint a személyi állomány fejlesztése, utánpótlás nevelés. Feladat- és hatáskörét a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata és a Kari Működési Rend határozza meg.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú mesterképzésben szerzett diploma,

        tudományos (PhD) fokozat

        tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területén elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottság

        átfogó tananyagformáló és ismeretátadó készség, alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos illetve művészi munkájának irányítására, új tantárgyak programjának kialakítására

        önálló tudományos eredmények, s ezekről folyamatos, az adott szakterületen kiemelkedőnek elismert publikációk

        képesség idegen nyelven szabad előadás tartására, illetve vitában való részvételre

        habilitált egyetemi oktató kivételével legalább 10 éves oktatói tapasztalat

        legalább egy világnyelvből szerzett középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll

        vezetői megbízást csak egyetemi tanár vagy egyetemi docens kaphat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata

        fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke, konferencia előadások jegyzéke

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

        a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, szakmai díjait, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét és a tanszék vezetésére vonatkozó konkrét programját és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit

        minden olyan irat, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4028 Debrecen, Kassai út 26. Informatikai Kar ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/1943/2017 , valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/1943/2017, valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Debreceni Egyetem honlapja - 2017. március 13.

        Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2017. március 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.03.14.
Iratkozzon fel állásértesítőre