Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanszékvezető


  • A hirdetés 644 napja lejárt

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
--> Egészségtudományi Intézet Ápolástudományi nem önálló Tanszék

tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.06.01-2022.05.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő tanszékvezető feladata a tanszék oktató-kutató munkájának szervezése, vezetése, koordinálása, felügyelete; a tanszék adminisztrációs, oktatásszervezői tevékenységének irányítása; kapcsolattartás a kar vezetésével; valamint vállalja azoknak a feladatoknak a teljesítését, melyeket a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata és a Kar Működési Rendje a tanszékvezető számára meghatároz.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        doktori fokozat

        egy a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga,

        legalább 8 éves felsőoktatási oktatói tapasztalat,

        igazoltan elismert oktatói, kutatói vagy kiemelkedő alkotói szakmai gyakorlati tevékenység,

        magas színvonalú ismeretek az oktatott tárgyból (tárgyakból), megfelelő ismeretek a kapcsolódó tudományterületekről,

        saját kutatásait dokumentáló publikációk, saját vagy társszerzőkkel írt jegyzet, szakkönyv, oktatási segédanyag,

        alkalmasság lektorálási feladatok ellátására,

        képesség a képzést meghatározó szakmai feladatok ellátására (curriculum tervezése),

        alkalmasság a hallgatók és a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának irányítására, segítésére, egyéb vezetői feladatok ellátására (kutatási projekt, bizottsági elnök, oktatási egység vezetése stb.),

        képesség idegen nyelvű előadások tartására,

        aktív részvétel a szakmai közéletben, képesség önálló oktatási és tudományos kapcsolatok szervezésére,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

        vezetői megbízást csak egyetemi /főiskolai tanár vagy egyetemi/főiskolai docens kaphat,

        amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem vezető oktatója, akkor a pályázat egyidejűleg főiskolai docensi kinevezésre is irányul,

        amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem közalkalmazottja, akkor a pályázat a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítésére is irányul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        egészségtudományok területén szerzett doktori fokozat

        felsőoktatás területén szerzett vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        a pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyi adatait, lakcímét; tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegen nyelv tudását; szakmai, tudományos munkáját, terveit; hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét

        a Tanszék vezetésére vonatkozó terveket, elképzeléseket

        végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok hitelesített másolatai (belső pályázó esetén az okiratok hitelesítését a kabinetfőnök főigazgató végezheti)

        fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke

        külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4. Dékáni Hivatal. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EKDH/136/2017. , valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EKDH/136/2017., valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu - 2017. március 16.

        www.foh.unideb.hu - 2017. március 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.03.17.
Iratkozzon fel állásértesítőre