Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanszékvezető


  • A hirdetés 577 napja lejárt

Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gyógyszerészi Kémia Tanszék
-->
tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 01-től 2022. június 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér. 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Tanszék vezetői feladatainak ellátása. Részvétel a Tanszék oktató, tudományos, kutató tevékenységének megszervezésében, irányításában és ellenőrzésében. Javaslat készítése a Tanszék által oktatott tárgy tananyagára és tanmenetének meghatározására. A Tanszék kutatási feladatainak irányítása, kutatások tervezése, szervezése, lebonyolítása, értékelése és az eredmények publikálása hazai és nemzetközi együttműködésben. Folyamatos és magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven a gyógyszerész és szakgyógyszerészképzésben. Ph.D témavezetés, kurzusok tartása. A gazdálkodási körébe utalt keretek terhére, illetve javára kötelezettség vállalása. Mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabályok, a Debrecen Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az illetékes kar Működési Rendje a hatáskörébe utal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        tudományos fokozat

        egy a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területén elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottság

        átfogó tananyagformáló és ismeretátadó készség, alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának irányítására, új tantárgyak programjának kialakítására

        önálló tudományos eredmények, s ezekről folyamatos, az adott szakterületen kiemelkedőnek elismert publikációk

        képesség idegen nyelven szabad előadás tartására, illetve vitában való részvételre

        oktatásban szerzett szakmai tapasztalat

        a végzés után legalább 10 éves tényleges szakmai gyakorlat

        folyamatos és magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven a gyógyszerész és szakgyógyszerészképzésben

        kötelező tanterven kívüli oktatói tevékenység

        a szakma mélyreható ismerete, emellett további szakmai és tudományos specializáció

        önálló szakmai profil

        alkalmasság PhD témavezetésre, kurzusok tartására

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem vezető oktatója, akkor a pályázat egyidejűleg egyetemi docensi kinevezésre is irányul

        amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem közalkalmazottja, akkor a pályázat a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítésére is irányul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        habilitáció

        angol nyelvből „C” típusú felsőfokú nyelvvizsga

        gyógyszerész vagy vegyész diploma

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyi adatait, lakcímét; tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegen nyelv tudását; szakmai, tudományos munkáját, terveit; hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét

        szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, habilitációs oklevelet (ha rendelkezik vele), idegennyelvtudást igazoló okiratok hitelesített másolatait (belső pályázó esetén az okiratok hitelesítését a kabinetfőnök-főigazgató végezheti

        fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke

        külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

        minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

        a pályázatot 2 példányban kérjük megküldeni.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Elméleti Tömb IV.emelet Dékáni Hivatal ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OGYKDH/104/2017. , valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OGYKDH/104/2017., valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető.

és

        Elektronikus úton Nagyné Vaszily Mária részére a vaszily.maria@pharm.unideb.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu - 2017. április 10.

        pharm.unideb.hu - 2017. április 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OGYKDH/104/2017. valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.04.11.
Iratkozzon fel állásértesítőre