Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanszékvezető


  • A hirdetés 583 napja lejárt

Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Dékánja

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

DE ÁOK Bőrgyógyászati Tanszékre
-->
tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 1 - 2022. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Tanszék vezetői feladatainak ellátása. Részvétel a Tanszék oktató és tudományos munkájának intézésében. A Tanszék kutatási feladatainak irányítása, kutatások tervezése, szervezése, lebonyolítása, értékelése és az eredmények publikálása hazai és nemzetközi együttműködésben. Részvétel a magyar és angol nyelvű graduális és posztgraduális oktató-, nevelő-, (gyakorlatvezetés, tantermi előadás, vizsgáztatás, TDK és PhD témavezetés, képzés) munkában. A Tanszék munkatársainak szakmai fejlődésének segítése. A Tanszék nemzetközi kapcsolatainak fenntartása, szélesítése. Kapcsolattartás és együttműködés társszakmákkal, hazai és külföldi intézményekkel. Mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabályok, a DE szervezeti és működési szabályzat, valamint az illetékes kar működési rendje hatáskörébe utal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, orvos egyetemi diploma,,

        angol nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga,

        tudományos fokozat,

        szakképesítés követelményrendszer szerint, bőrgyógyászat szakvizsga,

        tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területen elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottság,

        átfogó tananyagformáló és ismeretátadó készség, alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának irányítására, új tantárgyak programjának kialakítására,

        önálló tudományos eredmények, s ezekről folyamatos, az adott szakterületen kiemelkedőnek elismert publikációk,

        képesség idegen nyelven szabad előadás tartására, illetve vitában való részvételre,

        a végzés után legalább 10 éves tényleges szakmai gyakorlat,

        oktatásban szerzett szakmai tapasztalat,

        magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven a graduális és posztgraduális képzésben,

        kötelező tanterven kívüli oktató tevékenység,

        a szakma mélyreható ismerete, emellett további szakmai és tudományos specializáció,

        önálló szakmai profil,

        legalább öt éves önálló betegellátó tevékenység, mely magába foglalja a betegek kivizsgálását, kezelését és fekvő esetek teljes felelősségű önálló lezárását is,

        alkalmasság PhD témavezetésre, kurzusok tartására,

        a PhD megszerzése óta szakterületén folyamatosan végzett tudományos tevékenység,

        megfelelő szakmai tudományos kapcsolattal való rendelkezés,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség,

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

        vezetői megbízást csak egyetemi tanár vagy docens kaphat,

        amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem vezető oktatója, akkor a pályázat egyidejűleg egyetemi docensi kinevezésre is irányul,

        amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem közalkalmazottja, akkor a pályázat a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítésére is irányul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        MTA doktora tudományos cím,

        habilitáció,

        egyéb posztgraduális végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        kari adatlap (beszerezhető a DE ÁOK Dékáni Hivatalban),

        részletes szakmai önéletrajz,

        a pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv tudását, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét, a Tanszék vezetésére vonatkozó terveket, elképzeléseit,

        hitelesített másolat a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratokról, az Orvosok Országos Nyilvántartási Igazolványáról, a kamarai tagságról, valamint a habilitációs oklevélről és az MTA doktora tudományos cím okleveléről (ha rendelkezik velük), (belső pályázó esetén az okiratok hitelesítését a kabinetfőnök főigazgató végezheti),

        külső pályázó esetében három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el),

        belső pályázó esetén a DEENK által ellenőrzött és hitelesített publikációs lista (egy éven belül kiadott lista esetén nem szükséges újabb kikérése),

        külső pályázó esetén a fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke,

        nyilatkozat arról, hogy a publikációit és azok hivatkozásait feltöltötte az MTMT rendszerébe, MTMT azonosító megadása,

        minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul.

        A pályázatot elektronikusan három pdf file-ra kell bontani. Az egyik pdf file tartalmazza a publikációs jegyzéket, a másik pdf file tartalmazza a kari adatlapot. A harmadik pdf file tartalmazza a pályázat többi részét.

        A pályázatot nyomtatott formában 2 példányban kérjük megküldeni.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Dékánja címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 94. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: aokdh/1400/2017. , valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Dékánja címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: aokdh/1400/2017., valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető.

és

        Elektronikus úton Lente Mónika részére a lmonika@med.unideb.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu, www.aok.unideb.hu - 2017. május 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.05.02.
Iratkozzon fel állásértesítőre