Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanszékvezető


  • A hirdetés 182 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fogorvostudományi Kar
--> Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék

tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.09.01.-től legfeljebb 2021.08.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 64-66.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó tanszékvezető feladata a Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék oktató, betegellátó és tudományos tevékenységének szervezése, irányítása; a működés feltételeinek biztosítása, a tanszék fejlesztése, kutatások végzése, nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a tanszék nemzetközi szakmai fórumokon való képviselete. A megbízandó tanszékvezető feladatát képezi a tanszék profiljába tartozó tantárgyakhoz kapcsolódóan előadások, szemináriumok, gyakorlatok tartása, vizsgáztatás, valamint konzultációk tartása magyar és angol nyelven fogorvostan hallgatók és más Karok hallgatói számára, a Tanszék tudományos diákköri tevékenységének, és a doktorandusz képzés irányítása; szakorvosképzés és folyamatos továbbképzés szervezése; magas szintű kutató- és kutatásirányító munka végzése; a Tanszék igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása, társintézményekkel, intézetekkel, klinikákkal az együttműködés fenntartása és továbbfejlesztése; eredményes pályázati tevékenység folytatása. Irányítania kell a Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék TDK tevékenységét, a doktori programban résztvevő hallgatók munkáját, s az ehhez kapcsolódó kurzusokat. Szerveznie kell a Tanszéknek a szakirányú-, szakorvosképzésben és továbbképzésben való részvételét. Tennivalói közé tartozik a kialakított tudományos profilok továbbfejlesztése, új tudományterületek bevezetése, összehangolása és irányítása. Feladatát képezi a magas szintű kutató- és kutatásirányító munka végzése, valamint a kutatásokhoz szükséges anyagi fedezetet biztosító eredményes pályázati tevékenység is.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell fogorvosdoktori diplomával; szakképesítéssel fog- és szájbetegségek, valamint konzerváló fogászati és fogpótlástani témakörből; tudományos fokozattal és habilitációval, hazai- és nemzetközi szakmai-tudományos elismertséggel és publikációs tevékenységgel; egyetemi szintű oktatásban szerzett legalább 10 éves gyakorlattal; angol nyelvből előadó- és vitakészséggel. Tanszékvezetői feladatokat a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendje V. fejezet 57. pontjára figyelemmel egyetemi tanár, főiskolai tanár, egyetemi docens vagy főiskolai docens munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott láthat el. Felhívjuk a pályázni szándékozók figyelmét arra, hogy jelen hirdetmény nem jelenti egyúttal a felsorolt munkakörökre szóló pályázati felhívás közzétételét.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        1. rektornak címezve a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra;

        2. a rektori hatáskörbe tartozók szakmai adatlapját kitöltve (letölthető a következő oldalról: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/);

        3. részletes szakmai önéletrajzot;

        4. végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolatát, habilitáció meglétét igazoló okirat másolatát,

        5. eddigi vezetői tevékenysége összefoglalását;

        6. vezetői elképzelései részletes terveit az adott szervezeti egység vonatkozásában (oktatásról, kutatásról, illetőleg egyéb feladatellátásról);

        7. vezetői elképzelései részletes terveit a gazdálkodásról, ami a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit;

        8. publikációs jegyzéket;

        9. az Egyetemen fennálló közalkalmazotti jogviszony igazolását,

        10. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, a bűntettesek nyilvántartása, a foglalkozástól eltiltás és a közügyektől eltiltás kérdéseiről;

        11. minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;

        12. nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal,

        13. hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-73/2018. , valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-73/2018., valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető.

        Személyesen: SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság Humánpolitikai Iroda, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE Honlapja - 2018. június 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE SZMSZ Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot a Szegedi Tudományegyetem Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság Humánpolitikai Irodájára (6720 Szeged Dugonics tér 13.) kell benyújtani, személyesen vagy postai úton, 1 eredeti, papíralapú példányban, 3 papíralapú másolati példányban és 1 digitális példányban CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón. A digitális példányt PDF fájlban kell elkészíteni. A pályázati kiírás formai feltételeivel kapcsolatosan további információt az SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság Humánpolitikai Irodája nyújt, a 62/544-007-es vagy a 62/544-008-as telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre