Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanszékvezető


  • A hirdetés 1161 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
--> Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet

tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. július 1-től 2020. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Szentháromság u. 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó tanszékvezető feladata: a Magatartástudományi Intézet oktató, kutató-tudományos munkájának irányítása; gazdálkodás szervezése a hatályos rendeletek, Egyetemi, Szenátusi, Kari szabályzatok alapján; kötelező-, kötelezően választható-, szabadon választható kurzusok hirdetése, szervezése magyar, angol és német nyelvű orvostanhallgatók, fogorvos- és gyógyszerész hallgatók számára; tantermi előadások, konzultációk tartása magyar és angol nyelven, vizsgáztatás. Az oktatás kiterjed az orvostörténet, orvosi antropológia, egészségfejlesztés, etika, bioetika, orvosi pszichológia, tanatológia, gerontológia témakörére, a kommunikációs alapokra és orvos-beteg kommunikációs tréningekre; ezenkívül diplomamunka témavezetése; átoktatás, bioetika, egészségszociológia tárgykörben társ karokra; új diszciplínák tematikájának kimunkálása, beindítása; hallgatói tudományos diákköri munka szervezése; fiatal kutató hallgatók menedzselése. A tanszéken folyó PhD képzés szervezése, doktoranduszok témavezetése; a szakorvosképzés, szakpszichológus képzés, folyamatos továbbképzés keretében előadások, konzultációk meghirdetése, tartása; szakirányú képzés előkészítése, akkreditálást követően beindítása; elemzések, felmérések készítése a hallgatók életével, tanulási szokásaival, oktatási nevelési kérdésekkel összefüggésben; kutatási programok elindítása; magas szintű tudományos-, kutató- és kutatásirányító munka végzése; hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatrendszer kiépítése, abban való részvétel; kiemelkedő publikációs-, eredményes pályázati-, szakmai közéleti tevékenység folytatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell orvosi diplomával; pszichiátriai szakképesítéssel; PhD tudományos fokozattal, habilitációval. Rendelkeznie kell továbbá az egyetemi szintű oktatásban szerzett több éves gyakorlattal, valamint legalább 5 éves vezetői tapasztalattal, angol nyelvből államilag elismert középfokú nyelvvizsgával, előadó- és vitakészséggel; hazai és nemzetközi tudományos elismertséggel és publikációs tevékenységgel. Előnyt jelent MTA doktora tudományos cím.,

§         A pályázathoz mellékelni kell:

§         - pályázó válaszát a pályázati felhívásban foglalt feladatokra és elvárásokra; - szakmai önéletrajzot; - kitöltött szakmai adatlapot (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról); - kitöltött pályázati kérdőívet;

§         - végzettség, szakképzettség, szakképesítés, tudományos fokozat (PHD, a tudományok kandidátusa, a külföldön szerzett és honosított tudományos fokozat) megszerzését tanúsító okirat, habilitációs oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány hitelesített másolatát,

§         - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt;

§         - linket a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes közhiteles listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu);

§         - a teljes, eredeti pályázati dokumentációt nyomtatott formában, pdf formátumban szkennelve 6 példányban (CD vagy DVD adathordozón);

§         - eddigi vezetői tevékenység összefoglalását,

§         - a vezetői elképzelések részletes terveit az adott szervezeti egység vonatkozásában (oktatásról, kutatásról, illetőleg egyéb feladatellátásról), - a vezetői elképzelések részletes terveit a gazdálkodásról, mely a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit,

§         - minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;

§         - nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik a nyomtatott példánnyal,

§         - hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt SZTE Rektori Hivatal Humánpolitikai és Jogi Igazgatósága nyújt, a 62/544-007 és 62/544-008 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-156/2014. , valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-156/2014., valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető.

§         Személyesen: SZTE Rektori Hivatal Humánpolitikai és Jogi Igazgatóság, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZTE honlapja - 2014. december 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot 1 eredeti, papír alapú példányban, továbbá a teljes pályázati dokumentációt 6 elektronikus példányban (szkennelve, pdf formátumban CD vagy DVD adathordozón) kell benyújtani. A szakmai adatlap letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.11.
Egyéb hasonló állások Önnek
Közbeszerzési Referens

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ "Közsz...
Hódmezővásárhely, Csongrád, Csongrád


PÁLYÁZATÍRÓ REFERENS

Work4you

Zöldség, gyümölcs- és füszértáru nagykereskedel...
Csongrád, Csongrád, Mórahalom