Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanszékvezető


  • A hirdetés 1138 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
--> FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR Parodontológiai Tanszékére

tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. október 1-től 2018. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó tanszékvezető feladata a Parodontológiai Tanszék oktató, szakmai és tudományos tevékenységének irányítása; a szabályoknak megfelelő gazdálkodás a Tanszék anyagi eszközeivel; a Parodontológia I-IV. előadás és gyakorlat, Infekciókontroll a fogászatban előadás és gyakorlat, valamint konzultációk tartása magyar és angol nyelven fogorvostan hallgatók és más Karok hallgatói számára; a BSc szintű dentálhigiénikus képzésben a szakirány oktatásával kapcsolatos feladatok szervezése: Parodontológia dentálhigiénikusok számára I-III. előadás, szeminárium, gyakorlat, Integrált dentálhigiénikai gyakorlat, Dentálhigiénikai propedeutika, Speciális kezelési igényű páciensek ellátása, Infekciókontroll dentálhigiénikusoknak című kurzusok megtartása; vizsgáztatás magyar és angol nyelven; a Tanszék tudományos diákköri tevékenységének, doktorandusz képzés irányítása; szakorvosképzés és folyamatos továbbképzés szervezése; magas szintű kutató- és kutatásirányító munka végzése; a Tanszék igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása, társintézményekkel, intézetekkel, klinikákkal az együttműködés fenntartása és továbbfejlesztése; eredményes pályázati tevékenység folytatása. A megbízandó tanszékvezető foglalkoztatására egyetemi tanár, főiskolai tanár, egyetemi docens vagy főiskolai docens munkakörben kerül sor. A beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, eleget tesz a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.§ (6) bekezdésében foglalt, a vezető életkorára vonatkozó feltételnek, továbbá megfelel az SZTE Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített, a tanszékvezetői megbízásra vonatkozó előírásoknak. Felhívjuk a pályázni szándékozók figyelmét arra, hogy jelen hirdetmény nem jelenti egyúttal egyetemi tanár, főiskolai tanár, egyetemi docens vagy főiskolai docens munkakörökre szóló pályázati felhívás közzétételét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell fogorvosdoktori diplomával; szakképesítéssel fog- és szájbetegségek, valamint parodontológiai és konzerváló fogászati és fogpótlástani témakörből; tudományos fokozattal; jártassággal a parodontalis, illetve lágyrész sebészet gyakorlati művelésében, hazai- és nemzetközi szakmai-tudományos elismertséggel és publikációs tevékenységgel; egyetemi szintű oktatásban szerzett legalább 10 éves gyakorlattal; gazdálkodási, finanszírozási tapasztalattal; angol nyelvből előadó- és vitakészséggel. Megbízást az kaphat, aki megfelel az SZTE Szer¬vezeti és Működés Szabályzatában rögzített, a tanszékvezetői megbízásra vonatkozó feltételeknek.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázathoz mellékelni kell: • pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra;

§         • a rektori hatáskörbe tartozók szakmai adatlapját kitöltve (letölthető a következő oldalról: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/);

§         • részletes szakmai önéletrajzot;

§         • kitöltött pályázati kérdőívet (letölthető: http://www.u szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/);

§         • szakmai önéletrajzot, amely részletesen tartalmazza szakmai, oktatói, kutatói tevékenységének összefoglalását;

§         • eddigi vezetői tevékenysége ismertetését;

§         • vezetői elképzelései részletes terveit az adott szervezeti egység vonatkozásában (oktatásról, kutatásról, illetőleg egyéb feladatellátásról);

§         • vezetői elképzelései részletes terveit a gazdálkodásról, ami a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit;

§         • publikációs jegyzéket;

§         • végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok hiteles másolatát (ha a pályázó külföldön szerzett végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik, annak elismeréséről szóló határozat, külföldi tudományos fokozat esetében a honosított tudományos fokozat hiteles másolatát), amennyiben a pályázó rendelkezik habilitációval vagy MTA Doktora címmel, akkor az ezeket tanúsító oklevelekről készített hiteles másolatot;

§         • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt;

§         • minden olyan dokumentum, irat másolatát, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;

§         • nyilatkozatot arról, hogy a digitális formában benyújtott másolati példány minden tekintetben megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal;

§         • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Rektori Hivatal Humánpolitikai és Jogi Igazgatósága nyújt, a 62/544-008-as vagy 62/544-007 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-172/2014. , valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-172/2014., valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető.

§         Személyesen: a Rektori Hivatal Humánpolitikai és Jogi Igazgatóságára, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZTE honlapja - Egyetemi Faliújság - 2015. január 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B (2) bekezdésben foglaltaknak, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában és az SZTE Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, a tanszékvezetői megbízásra vonatkozó feltételeknek. A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani az SZTE Rektori Hivatal Humánpolitikai és Jogi Igazgatóságára (6720 Szeged Dugonics tér 13.) 1 eredeti és 3 papír alapú másolati, továbbá CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón rögzített, 2 önálló fájlban, melyek közül az egyik kizárólag a pályázó pályázati kiírásra adott válaszát, valamint vezetői elképzeléseit és részletes terveit tartalmazza. (Technikai paraméterek: PDF formátumú fájlok, melyek összességében nem lehetnek nagyobbak 15 MB-nál;).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.u-szeged-hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. január 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.01.06.
Egyéb hasonló állások Önnek
Közbeszerzési Referens

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ "Közsz...
Hódmezővásárhely, Csongrád, Csongrád


PÁLYÁZATÍRÓ REFERENS

Work4you

Zöldség, gyümölcs- és füszértáru nagykereskedel...
Csongrád, Csongrád, Mórahalom