Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanszékvezető


  • A hirdetés 1062 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Természettudományi - és Technológiai Kar
--> Földtudományi Intézet Meteorológiai Tanszék

tanszékvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.július 01- 2018. június 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szervezeti egység oktató, tudományos kutató, fejlesztő és egyéb tevékenységének szervezése és irányítása a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok ápolása, a tanszéki képviselet biztosítása a különböző fórumokon. A tanszékvezető felelős a tanszéki oktatási és tudományos munkájáért, valamint a gazdálkodásért az előírt szabályoknak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         a felsőoktatásban, a meteorológia, klimatológia területéhez kapcsolódó tárgyak oktatásában szerzett legalább 10 éves gyakorlat

§         doktori iskolában kifejtett témavezetői és oktatói tevékenység

§         angol vagy német nyelvből szerzett felsőfokú,komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         a tanszék oktató- és nevelőmunkájának, valamint tudományszervező, tudománynépszerűsítő tevékenységének ismerete

§         angol szakfordítói végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz, publikációs lista, hivatkozások, konferencia előadások jegyzéke

§         iskolai végzettséget, idegennyelv tudást, tudományos fokozatot igazoló dokumentumok másolata

§         külső pályázó esetében 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         a pályázónak a tanszék vezetésére vonatkozó elképzeléseit tartalmazó dokumentum

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csománé Tóth Katalin nyújt, a 52/512-900/ 63357 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4010 Debrecen, Pf. 18. . TTK Dékáni Hivatala Dr. Pintér Ákos dékán ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GFHGF/3267-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GFHGF/3267-1/2015, valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető.

vagy

§         Személyesen: Csománé Tóth Katalin, Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. TTK Dékáni Hivatala Kémiai Épület A/106 .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot 2 példányban kérjük benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Debreceni Egyetem honlapja - 2015. március 21.

§         Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2015. március 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.03.22.