Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanszékvezető


  • A hirdetés 1023 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Informatikai Kar
--> Komputergrafika és Képfeldolgozás Tanszék

tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. szeptember 1.- 2020. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Kassai út 26.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Előadások tartása elsősorban a tanszék kompetenciájába tartozó tárgyakból. A tanszék oktató- és kutató munkájának irányítása, szervezése, feltételeinek biztosítása, valamint a személyi állomány fejlesztése, utánpótlás nevelés. Feladat- és hatáskörét a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata és a Kari Működési Rend határozza meg.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, szakirányú mesterképzésben szerzett diploma,

§         vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll

§         vezetői megbízást csak egyetemi tanár vagy egyetemi docens kaphat

§         tudományos (PhD) fokozat

§         legalább egy világnyelvből szerzett középfokú (B2) szintű komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

§         tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területén elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottsággal bír

§         átfogó tananyagformáló és ismeretátadó készség, alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos illetve művészi munkájának irányítására, új tantárgyak programjának kialakítására

§         önálló tudományos eredmények, s ezekről folyamatos, az adott szakterületen kiemelkedőnek elismert publikációk

§         képesség idegen nyelven szabad előadás tartására, illetve vitában való részvételre

§         habilitált egyetemi oktató kivételével legalább 10 éves oktatói tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz

§         a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását, szakmai- tudományos munkáját, hazai és nemzetközi tudományos, illetőleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét, a tanszék vezetésére vonatkozó konkrét programját, és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit

§         végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló dokumentumok másolata

§         fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke, hivatkozások, konferencia előadások jegyzéke

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4028 Debrecen, Kassai út 26. Informatikai Kar Dr. Mihálydeák Tamás dékánnak címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/6607/2015 , valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/6607/2015, valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Debreceni Egyetem honlapja - 2015. június 2.

§         Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2015. június 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.06.03.