Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanszékvezető


  • A hirdetés 1034 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Műszaki Kar
--> Építőmérnöki Tanszék

tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. szeptember 15 - 2020. szeptember 14-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Ótemető utca 2-4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanszék vezetői feladatainak ellátása. Részvétel a tanszék oktató és tudományos munkájának intézésében. A tanszék kutatási feladatainak irányítása, kutatások tervezése, szervezése, lebonyolítása, értékelése és az eredmények publikálása hazai és nemzetközi együttműködésben. Részvétel a magyar és angol nyelvű graduális és posztgraduális oktató-, nevelőmunkában (gyakorlatvezetés, tantermi előadás, vizsgáztatás, TDK és PhD témavezetés, képzés). A tanszék munkatársainak szakmai fejlődésének segítése. A tanszék nemzetközi kapcsolatainak fenntartása, szélesítése. Kapcsolattartás és együttműködés társszakmákkal, hazai és külföldi intézményekkel. Mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabályok, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az illetékes kar működési rendje hatáskörébe utal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         angol nyelvből szerzett, legalább középfokú (B2) szintű , komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

§         tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területen elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottság

§         átfogó tananyagformáló és ismeretátadó készség, alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben részvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának irányítására, új tantárgyak programjának kialakítására

§         önálló tudományos eredmények, s ezekről folyamatos, az adott szakterületen kiemelkedőnek elismert publikációk

§         képesség idegen nyelven szabad előadás tartására, illetve vitában való részvételre

§         habilitált egyetemi oktató kivételével legalább 10 éves oktatói tapasztalat

§         tudományos minősítés

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

§         magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

§         amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem vezető oktatója, akkor a pályázat egyidejűleg egyetemi docensi kinevezésre is irányul

§         amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem közalkalmazottja, akkor a pályázat a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakör létesítésére is irányul

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         alapképzések (BSc), mesterképzések (MSc) valamint szakirányú továbbképzési szakok (szakmérnöki képzések ) alapítási és/vagy indítási dokumentációinak elkészítésében szerzett tapasztalat és gyakorlat

§         PhD értekezések opponensi véleményeinek elkészítésében szerzett tapasztalat és gyakorlat

§         aktív tervezői és/vagy szakértői jogosultságok, tervezői és/vagy szakértői tapasztalatok és gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz

§         a pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv tudását, szakmai tudományos munkáját, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét, a tanszék vezetésére vonatkozó teveit, elképzeléseit

§         végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratok, habilitációs oklevél ( ha rendelkezik vele) másolatai

§         külső pályázó esetében 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         belső pályázó esetén a DEENK által ellenőrzött és hitelesített publikációs lista, ennek hiánya a pályázat formai hibáira hivatkozott elutasítását vonja maga után

§         nyilatkozat arról, hogy a publikációit és azok hivatkozásait feltöltötte az MTMT rendszerébe, MTMT azonosító megadása

§         minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4028 Debrecen, Ótemető utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/7277/2015 , valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/7277/2015, valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető.

§         Elektronikus úton Siposné Dr. Bíró Noémi részére a bironoemi@unideb.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

§         Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, , . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot nyomtatott formában 2 példányban kérjük megküldeni. A pályázatot elektronikusan két pdf file-ra kérjük bontani. Az egyik file tartalmazza a hitelesített publikációs jegyzéket, a másik file a pályázat többi részét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Debreceni Egyetem honlapja - 2015. június 22.

§         Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2015. június 22.

§         Műszaki Kar honlapja - 2015. június 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.06.27.