Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanügy-igazgatási/humánpolitikai referens


  • A hirdetés 639 napja lejárt

Debreceni Tankerületi Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Tankerületi Központ

tanügy-igazgatási/humánpolitikai referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 42. pontja: Foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatkör 3. melléklet 74. pontja: Közoktatási és szakképzési igazgatási feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kapcsolatot tart a Tankerületi Központ illetékességébe tartozó intézményekkel, segíti a köznevelési intézmény vezetőinek megbízásával kapcsolatos feladatok ellátását. Ellenőrzi a nevelő és oktató munka feltételeinek megteremtésével összefüggő tevékenységet, közreműködik az intézmények alapításában, átszervezésében, megszüntetésében. Figyelemmel követi az intézmények mennyiségi és minőségi mutatóiról készült statisztikai adatokat, szükség esetén összegző kimutatást készít. Adatokat szolgáltat a köznevelési intézményekkel kapcsolatban, jóváhagyásra előkészíti az intézmények által beküldött tantárgyfelosztást. A Debreceni Tankerületi Központ fenntartásába tartozó köznevelési intézmények alkalmazásában álló közalkalmazottak munkaügyi dokumentumainak elkészítése, nyilvántartása, kezelése. Kapcsolattartás a Magyar Államkincstár dolgozóival.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rend. 3. melléklet 42.,74. pontjában meghatározott végzettségnek való megfelelés,

        humánpolitikai területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        oktatási területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga megléte

        központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm.rend.1. mellékletében foglalt adattartalommal

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló tértivevény. Az erkölcsi bizonyítványnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó büntetlen előéletű, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 39.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gajdosné Zoványi Erika humánpolitikai referens nyújt, a 52/550-222 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/082/1041/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tanügy-igazgatási/humánpolitikai referens.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/082/1041/2017, valamint a munkakör megnevezését: tanügy-igazgatási/humánpolitikai referens.

        Elektronikus úton Pappné Gyulai Katalin tankerületi igazgató részére a katalin.gyulai@kk.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A beérkező érvényes pályázatok közül a kiírásnak leginkább megfelelő pályázók közül a kiválasztottak személyes meghallgatása után a Debreceni Tankerületi Központ Igazgatója dönt az alkalmazásról. Az alkalmazás 6 hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.28.
Iratkozzon fel állásértesítőre