Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanulmányi osztályvezető


  • A hirdetés 941 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
--> Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatal Magyar Hallgatók Tanulmányi Osztálya

tanulmányi osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. július 1-től legfeljebb 2021. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 109.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó osztályvezető feladatai különösen: - a Tanulmányi Osztály munkájának irányítása a Kar tisztségviselői és a Dékáni Hivatal vezetőjének útmutatásai alapján, részvétel a tanulmányi rendszer kari működtetésében, - a felvételi eljárással, a tanulmányi, záróvizsga, diplomaátadással kapcsolatos ügyintézés, szervezés, irányítás, - oktatásszervezés, tanrend, órarend összeállítása összhangban a Kar szervezeti egységeivel; tanterem beosztás, bérbeadás szervezése, közreműködés a Karról történő átoktatási tevékenység szervezésében; tankönyv, jegyzet és oktatási segédanyagok iránti igény felmérése, tájékoztatás a beszerzés lehetőségeiről; együttműködés a tankönyv- és jegyzetkiadókkal, tanácsadás az oktatási-szervezeti egységek és a hallgatók felé, - tanulmányi statisztikák, kimutatások készítése, oktatói/hallgatói terhelésarányok számítása, adatszolgáltatás biztosítása, oktatással, tanulmányi munkával, kreditelismeréssel, hallgatói fegyelmi ügyekkel foglalkozó bizottságok munkájának előkészítése, segítése; részvétel egyetemi tanulmányi szabályzatok megalkotásában, a képesítési követelményeknek megfelelő kari ügyrendek elkészítésében, alkalmazásában, - együttműködés a Külföldi Hallgatók Oktatási Központjával; magyar és idegen nyelvű graduális képzési tartalmak összehangolása, - a PhD képzés adminisztratív munkájának felügyelete, - oktatás finanszírozási számítások, felmérések, elemzések készítése, hallgatói pályázatok meghirdetése, döntés-előkészítés, adminisztráció, oktatási minőségbiztosítási fejlesztési feladatok támogatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, A pályázónak rendelkeznie kell főiskolai (BA) vagy egyetemi (MA) végzettséggel, angol nyelvből – nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt – legalább középfokú, aktív nyelvtudással, magas szintű felhasználói informatikai ismeretekkel tanulmányi ügyintézésben szerzett gyakorlattal. Előnyt jelent, ha a pályázó rendelkezik hallgatói tanulmányi informatikai rendszerek ismeretével, oktatás finanszírozási jártassággal. Pályázhatnak az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló ügyvivő szakértő vagy ügyviteli alkalmazott munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen vezetői beosztásra irányuló pályázati felhívás nem jelenti egyben ügyvivő szakértő vagy ügyviteli alkalmazott munkakör betöltésére irányuló állás meghirdetését, amely egyebekben feltétele a vezetői megbízásnak.,

§         A pályázathoz mellékelni kell: – az ISZSZK főigazgatójának címezve a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, – rektori/kancellári hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról), – részletes szakmai önéletrajzot,

§         – végzettség, szakképzettség, szakképesítés megszerzését tanúsító okirat, nyelvvizsga bizonyítvány másolatát, – az egyetemen fennálló közalkalmazotti jogviszonyáról szóló igazolást,

§         – eddigi vezetői tevékenység összefoglalását,

§         – a vezetői elképzelések részletes terveit az adott szervezeti egység vonatkozásában (oktatásról, kutatásról, illetőleg egyéb feladatellátásról), – a vezetői elképzelések részletes terveit a gazdálkodásról, mely a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit,

§         – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt; – minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

§         – hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ nyújt, a 62/544-007 és 62/544-008 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-52/2016. , valamint a beosztás megnevezését: tanulmányi osztályvezető . §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-52/2016., valamint a munkakör megnevezését: tanulmányi osztályvezető .

§         Személyesen: SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZTE honlapja - 2016. április 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE SZMSZ Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot 2016. május 13-ig az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központba kell benyújtani személyesen vagy postai úton (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 1 eredeti és 6 másolati példányban.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.04.15.
Iratkozzon fel állásértesítőre