Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanulmányi osztályvezető


  • A hirdetés 927 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
--> Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatal Szak- és Továbbképzési Központ

tanulmányi osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, leghamarabb 2016.07.01-től legfeljebb 2021.06.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 109.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó osztályvezető feladatai közé tartozik: a Központ munkájának irányítása a Kar tisztségviselői, a Dékáni Hivatal vezetője útmutatásai alapján; a szakképzés és folyamatos továbbképzés teljes adminisztrációs folyamatainak irányítása és ellenőrzése; az orvos rezidensek és központi gyakornokok szakképzési jellegű beszámítási és halasztási kérelmeinek bírálatra történő előkészítése; a régiós és régión kívüli szakképző helyek kari akkreditációs pályázatainak bírálatra történő előkészítése, az akkreditációs eljárás lebonyolítása; a mindenkor hatályos jogszabályi környezetnek megfelelően az ENKK Főosztályával együttműködve a rezidensi felvételi eljárás megszervezése; a Központ nyilvántartási és adminisztrációs rendszerének megszervezése és ellenőrzése; a Központ ügyfélfogadásának megszervezése és felügyelete; a szakképzési tanfolyamok oktatásszervezői munkájának irányítása; a folyamatos továbbképzéssel kapcsolatos tanfolyamszervezői felhívások elkészítése; a folyamatos továbbképzési tanfolyamok pontszám javaslattal történő ellátása; a tanfolyamok elektronikus felületen a Szakmai Kollégiumok felé történő továbbítása; kapcsolattartás a társegyetemek Szak- és Továbbképzési Központjaival valamint az ENKK és ÁEEK érintett Főosztályaival; a szak- és továbbképzés témakörében a pályázati lehetőségek nyomon követése, részvétel a pályázatok elkészítésében és koordinálásában;

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell orvosi diplomával, angol nyelvből – nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt – legalább középfokú, aktív nyelvtudással, magas szintű felhasználói informatikai ismeretekkel, szakképzési adminisztrációban szerzett gyakorlattal. Előnyt jelent, ha a pályázó rendelkezik közgazdasági egyetemi végzettséggel, ETR-ismeretekkel, oktatásfinanszírozási jártassággal, adatbázisok kezelésében szerzett tapasztalatokkal, az ENKK rezidens nyilvántartó rendszerének használatával szerzett felhasználó szintű gyakorlattal valamint az OFTEX nyilvántartási rendszer kezelésében szerzett felhasználói szintű gyakorlattal. Pályázhatnak az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló ügyvivő szakértő vagy ügyviteli alkalmazott munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen vezetői beosztásra irányuló pályázati felhívás nem jelenti egyben ügyvivő szakértő vagy ügyviteli alkalmazott munkakör betöltésére irányuló állás meghirdetését, amely egyebekben feltétele a vezetői megbízásnak.,

§         A pályázathoz mellékelni kell: – az ISZSZK főigazgatójának címezve a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, – rektori/kancellári hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról), – részletes szakmai önéletrajzot,

§         – végzettség, szakképzettség, szakképesítés megszerzését tanúsító okirat, nyelvvizsga bizonyítvány másolatát, – az egyetemen fennálló közalkalmazotti jogviszonyáról szóló igazolást,

§         – eddigi vezetői tevékenység összefoglalását,

§         – a vezetői elképzelések részletes terveit az adott szervezeti egység vonatkozásában (oktatásról, kutatásról, illetőleg egyéb feladatellátásról), – a vezetői elképzelések részletes terveit a gazdálkodásról, mely a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit,

§         – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt; – minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

§         – hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ nyújt, a 62/544-007 és 62/544-008 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-53/2016. , valamint a beosztás megnevezését: tanulmányi osztályvezető . §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-53/2016., valamint a munkakör megnevezését: tanulmányi osztályvezető .

§         Személyesen: SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZTE honlapja - 2016. május 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE SZMSZ Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot 2016. május 16-ig az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központba kell benyújtani személyesen vagy postai úton (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 1 eredeti és 6 másolati példányban.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.05.04.
Iratkozzon fel állásértesítőre