Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanyagondnok


  • A hirdetés 179 napja lejárt

Hahót Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hahót Község Önkormányzata

tanyagondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8771 Hahót, Deák Ferenc utca 63.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanyagondnoki feladatok ellátása, munkaköri leírás és szakmai program alapján, figyelemmel a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban foglaltakra. Lényeges feladatok: tanyagondnoki gépjármű vezetése, közreműködés a szociális étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosításában (rászorultak szakrendelésre szállítása), a háziorvosi rendelésre szállításban, az egyéb egészségügyi intézménybe szállításban, gyógyszer kiváltásban, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosításában, óvodás és iskolás gyermekek szállításában, a közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek szervezésében, az egyéni hivatali ügyek intézésének segítésében, az egyéb lakossági szolgáltatások szervezésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        önálló munkavégzésre való képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, falu/tanyagondnoki képesítés,

        helyismerettel rendelkezik

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló postai feladóvevény

        érvényes gépjárművezetői engedély másolata

        falugondnoki alapképzettséget igazoló okirat másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy falugondnoki képzésen való részvételt vállalja, és a feladat ellátásához szükséges képesítést megszerzi

        nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Zsolt nyújt, a 06309603013 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hahót Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8771 Hahót, Deák Ferenc utca 63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H1/1184-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: tanyagondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Hahót Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8771 Hahót, Deák Ferenc utca 63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H1/1184-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: tanyagondnok.

        Személyesen: Szabó Zsolt, Zala megye, 8771 Hahót, Deák Ferenc utca 63. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Hahót Község Önkormányzat Képviselő testülete bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a Képviselő testület érvénytelenné nyilvánítja, s értékelését mellőzi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hahót Község Önkormányzat hirdetőtáblája - 2018. június 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 3.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre