www.topjob.hu

Technika - bármely szakos pedagógus


  • GovHU
  • Baranya
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Pécsi Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Kovács Béla Általános Iskola

Technika - bármely szakos pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.december 31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7634 Pécs, Pázmány Péter utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások megtartása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, technika - bármely szakos tanár,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        szakmai önéletrajz

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kárpáti Piroska nyújt, a 06-72/552-080 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Pécsi Kovács Béla Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány Péter utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/014/00011-17/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Technika - bármely szakos pedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7621 Pécs, Színház tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/014/00011-17/2018, valamint a munkakör megnevezését: Technika - bármely szakos pedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: TK/0001117/2018, valamint amunkakör megnevezését: technika - bármely szakos tanár

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre