Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

területi múzeum igazgató


  • A hirdetés 846 napja lejárt

Jósa András Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sóstó Múzeumfalu
-->
területi múzeum igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, 2016.április 22-től 2021.április 21-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Tölgyes u. 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Sóstói Múzeumfalu vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség,

§         - büntetlen előélet, magyar állampolgárság, munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,

§         - tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

§         - a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat – kivéve, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik,- vagy nyilatkozik, hogy a megbízását követő 2 éven belül a tanfolyamot elvégzi és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatónak

§         - a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat,

§         - kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység,

§         - a Kjt.20/B.§ (2) bekezdés alapján a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet szerint,

§         - cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         - Ph.D., akkreditált vezetői ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolata,

§         - vezetői –legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         - A pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza,

§         - államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat közjegyző által hitelesített másolata, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás közjegyző által hitelesített másolata,

§         - az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(k), szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolata,

§         - a végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő legalább öt éves szakmai gyakorlat igazolása,

§         - Vezetői gyakorlat igazolása,

§         - - kiemelkedő tudományos tevékenységet igazoló dokumentumok vagy publikációk másolata

§         - 5 éves időtartamra szóló az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési lehetőségekkel és annak egy A/4-es lap egy oldal terjedelmű összefoglalója,

§         - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

§         - pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, és abba betekintsenek,

§         - a pályázó nyilatkozata az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően határidőben történő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan.,

§         - a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

§         - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a pályázó közügyektől eltiltás hatálya alatt, valamint nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntető eljárás hatálya alatt, valamint a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt (az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig az igénylést igazoló okirat másolata),

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. április 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gulácsiné Dr.Dobos Emőke nyújt, a 20/399-4220 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Jósa András Múzeum címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13-1/2016. , valamint a beosztás megnevezését: területi múzeum igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Jósa András Múzeum címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: területi múzeum igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 7.§ (6) bekezdésében meghatározott összetételű bizottság hallgatja meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapja- - 2016. január 21.

§         Jósa András Múzeum honlapja - 2016. január 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a Jósa András Múzeum vezetője. A megbízási jogkör gyakorlója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 21/A. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak kivételével- 3 hónap próbaidő kikötésével.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.22.
Egyéb hasonló állások Önnek
Közbeszerzési referens (INTS/20/12)

INT-Solution Üzleti Tanácsadó Kft.

Pályázatírás, energetikai fejlesztés, növekedés...
Budapest, Budapest, Pest, Nyíregyháza, Szabo...