www.topjob.hu

Területi védőnő


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Pest
  • Mentés
  • Az álláshirdetés ma lejár

Pomáz Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatási Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szociális Szolgáltatási Központ
Védőnői Szolgálat

Területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 38/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakör a jelenleg érvényes és hatályos jogszabályokban foglaltak végrehajtása. Nővédelem, a várandós anyukák gondozása, a gyermekágyas időszakban segítség nyújtás és tanácsadás, az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermek gondozása, az óvodában a védőnői feladatok ellátása, az oktatási intézménybe nem járó, tanköteles gyermek gondozása. Családgondozás,az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnő,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; végzettséget igazoló okiratok másolata; részletes szakmai önéletrajz; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Temessiné Estermann Andrea nyújt, a 06304860033 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pomáz Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatási Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 45/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Pomáz Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatási Központ címére történő megküldésével (2013 Pomáz, Községház utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 45/2018, valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő.

        Elektronikus úton dr. Király Eszter részére a szszk@szszk.pomaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 8.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Pest
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre
Hasonló állások
Közbeszerzési Tanácsadó / Referens

Csendes Consulting Zrt.

Közbeszerzési Tanácsadó / Referens Ellátandó ...
Budapest, Budapest, Pest


Közbeszerzési Tanácsadó / Referens (ellenőrzés területre)

Csendes Consulting Zrt.

Közbeszerzési Tanácsadó / Referens Ellátandó f...
Budapest, Budapest, Pest


Senior Közbeszerzési Tanácsadó / Referens (ellenőrzés területre)

Csendes Consulting Zrt.

Senior Közbeszerzési Tanácsadó / Referens Ellát...
Budapest, Budapest, Pest