www.topjob.hu

testnevelés és kémia vagy technika vagy ének-zene vagy informatika szakos tanár


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Vas
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 149 napja lett aktiválva

Sárvári Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gércei Általános Iskola

testnevelés és kémia vagy technika vagy ének-zene vagy informatika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9672 Gérce, Kossuth Lajos utca 221.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

testnevelés és kémia vagy technika vagy ének-zene vagy informatika órák tartása, egyéb feladatok végzése munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, testnevelés és kémia vagy technika vagy ének-zene vagy informatika szak,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

        szakmai önéletrajz

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

        nyilatkozat cselekvőképességről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Ildikó intézményvezető nyújt, a 06-95/476-021; 06-70/638-7638 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sárvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (címzett: Gércei Általános Iskola 9672 Gérce, Kossuth Lajos utca 221. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/166/00606-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: testnevelés és kémia vagy technika vagy ének-zene vagy informatika szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Sárvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9600 Sárvár, Dózsa György utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/166/00606-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: testnevelés és kémia vagy technika vagy ének-zene vagy informatika szakos tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://kk.gov.hu/sarvar - 2018. július 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/sarvar honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre