www.topjob.hu

testnevelés-matematika szakos tanár


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 182 napja lett aktiválva

Miskolci Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sajóvámosi Arany János Általános Iskola

testnevelés-matematika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3712 Sajóvámos, Nevelők út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

testnevelés és matematika tantárgyak tanítása felső tagozaton

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, testnevelés-matematika szakos tanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló bizonyítványok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr Pappné Nemes Katalin igazgató nyújt, a 06/70/941-7663 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3712 Sajóvámos, Nevelők út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/048/10998/2017 , valamint a munkakör megnevezését: testnevelés-matematika szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3527 Miskolc, Selyemrét utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/048/10998/2017, valamint a munkakör megnevezését: testnevelés-matematika szakos tanár.

vagy

        Elektronikus úton dr Pappné Nemes Katalin részére a sajovamosiiskola@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3712 Sajóvámos, Nevelők út 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat az intézmény vezetője hallgatja meg és véleményét megküldi a tankerületi igazgatónak

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uj.aranyjiskola.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.