www.topjob.hu

titkársági és képviselő-testületi ügyintéző


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Vas
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 146 napja lett aktiválva

Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

titkársági és képviselő-testületi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet I.27. Titkársági feladatkörök

Ellátandó feladatok:

Csepreg Város Önkormányzati Képviselő -testülete, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal titkársági és a képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete feladat és hatáskörébe tartozó előterjesztések előkészítése és a döntések végrehajtása, népszavazással, választással kapcsolatos feladatok ellátása, valamint egyéb protokoll feladatok ellátása, a jegyző, aljegyző, polgármester döntései előkészítése, végrehajtása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, Közgazdasági végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű stressztűrés,

        Jó szintű kommunikációs készség,

        Jó szintű szervező készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak megérkezéséig az igénylését igazoló postai feladóvevény másolata

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 84. §. (1) bek. és a 85. §. (2)-(5) bek. szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn vele szemben

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a képesítést tanusító okiratok hiteles másolat, a 45/2012 (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a alapján készített részletes szakmai önéletrajz,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az egyes vagynnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. tv. szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Balogh László nyújt, a 06 30 579-1490 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSE1397/2018 , valamint a munkakör megnevezését: titkársági és képviselő-testületi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSE1397/2018, valamint a munkakör megnevezését: titkársági és képviselő-testületi ügyintéző.

        Elektronikus úton Dr. Balogh László részére a jegyzo@csepreg.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Dr. Balogh László, Vas megye, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre