www.topjob.hu

titkársági ügyintéző


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Lenti Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Lenti Polgármesteri Hivatal
--> Önkormányzati és Városfejlesztési Osztály

titkársági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 1. melléklet 18. Törvényességi felügyeleti feladat

Ellátandó feladatok:

Részvétel az önkormányzat fenntartói, a jegyző törvényességi feladatkörébe tartozó köznevelési, közművelődési, közgyűjteményi, egészségügyi és szociális igazgatási feladatainak az ellátásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részvétel az önkormányzat fenntartói, a jegyző törvényességi feladatkörébe tartozó köznevelési, közművelődési, közgyűjteményi, egészségügyi és szociális igazgatási feladatainak az ellátásában, amelynek során:  a képviselő-testület, valamint a képviselő-testület bizottságainak feladat- és hatáskörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtása,  nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete döntéseinek előkészítése, végrehajtása,  népszavazással, választással kapcsolatos feladatok ellátása,  önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal, költségvetési szervekkel kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtása,  önkormányzati közalapítványokkal kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtása,  önkormányzati rendelet-tervezetek készítése, rendeletek közzétételével kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Jogi, közszolgálati szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet szerinti 18. Törvényességi felügyeleti feladatkörben előírt: Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség.

        • a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti önéletrajzot

         az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát

         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, melynek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1) bekezdésben foglaltak igazolására kell vonatkoznia

         a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek

         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84. § (1) bekezdése és 85. § (2)-(5) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn vele szemben

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Csizmazia Bernadett Lenti Város Jegyzője nyújt, a 0692/553-912 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lenti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5312-3/2018. , valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Lenti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5312-3/2018., valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző.

vagy

        Személyesen: Molnár Mónika európai uniós ügyintéző, Zala megye, 8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot személyesen vagy postai úton Lenti Polgármesteri Hivatal címére (8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.) zárt borítékban kell benyújtani olyan módon, hogy az 2018. augusztus 22. napján 16.00 óráig Lenti Polgármesteri Hivatalba beérkezzen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5312/2018., valamint a munkakör megnevezését: „titkársági ügyintéző”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Lenti Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

        Lenti város honlapja

        Zalai Hírlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Igény szerint egyeztetés lehetséges lakhatási feltételek biztosításával kapcsolatban Lenti Város Jegyzőjével személyesen, vagy a 92/553-912-es telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lenti.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre