www.topjob.hu

titkárságvezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 323 napja lett aktiválva

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

titkárságvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• a vezetés ügyviteli-adminisztratív feladatainak megszervezése, ellátása; • az Igazgatóság ügyirat-forgalmának adminisztratív támogatása, iratok szignálása, dokumentumok iktatása; • a vezető munkájának napi szintű támogatása, segítése, időbeosztásának, napirendjének, utazásainak megszervezése, koordinálása; • szakmai prezentációk, riportok, beszámolók, kimutatások, havi statisztikák készítése; • vezetői értekezletek, találkozók, tárgyalások előkészítése, megszervezése, a vezetői értekezletek dokumentációjának előkészítése, összeállítása, szakszerű kezelése, rendszerezése; • határidős feladatok nyilvántartása; • a vezetés koordináló és irányító tevékenységéhez szükséges adatok összegyűjtése, feldolgozása, beszámoló tervezetek előkészítése, elemzések készítése; • az igazgatói reprezentációval kapcsolatos feladatok, továbbá az ezzel összefüggő gazdálkodási és nyilvántartási tevékenységek ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetem (műszaki végzettség),

        felhasználói szintű MS Office ismeret

        kiváló kommunikációs- és szervezőkészség

        cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány)

        angol nyelvből középfokú nyelvvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        a felsorolt feladatokban szerzett szakmai gyakorlat, tapasztalat

        önálló munkára való készség, felelősségtudat

        határozott fellépés, hatékony menedzselési képesség

        problémaérzékenység

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        esetleges referenciák

        nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megtekinthetik

        motivációs levél

        fényképes szakmai önéletrajz

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt benyújtja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Béres-Balogh Judit igazgatási és jogi osztályvezető nyújt, a 46/516-625 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: É2017-2907/2017 , valamint a munkakör megnevezését: titkárságvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (3530 Miskolc, Vörösmarty út 77. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: É2017-2907/2017, valamint a munkakör megnevezését: titkárságvezető.

vagy

        Elektronikus úton Igazgatási és Jogi Osztály részére a igazgatasi.osztaly@emvizig.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásnak megfelelő pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére. A pályázatokat bizalmasan kezeljük. Amennyiben a pályázat elbírálásának határidejéig nem kap értesítést a jelentkező, nem került kiválasztásra, erről külön értesítést nem kap. A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumokat a jelentkező elérhetőségére visszaküldjük, a többi melléklet megsemmisítésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÉMVIZIG honlap - 2017. augusztus 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.emvizig.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.06.